Zdeněk Kalvach a Dagmar Sladká (Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny)

Ocenění pro hybatele změn získal Zdeněk Kalvach

Nadace České spořitelny udělila ocenění třem výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v oboru, v němž působí, sociální práci a ve vzdělávání. Letošními laureáty Cen Nadace České spořitelny (dříve Ceny Floccus) se stali lékař Zdeněk Kalvach,

[...] Číst dále Číst dále

Diskusní seminář “Komunitní sestra: Chcete mě?” (středa 23. května od 15:00 hod.)

Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s. a Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP Vás zvou na diskusní seminář “Komunitní sestra: Chcete mě?”, který se uskuteční ve středu 23. května od 15:00 hod. v Lékařském domě [...] Číst dále

Číst dále

BBC: Počet komunitních sester v NHS od roku 2010 poklesl téměř o polovinu

Komunitní zdravotní sestry a bratři hrají klíčovou roli pro udržení pacientů v jejich domácím prostředí poskytnutím dohledu a péče v jejich domovech. Počet komunitních sester v rámci Národní zdravotní služby (NHS) však od roku 2010 poklesl téměř o polovinu. Důvodem [...] Číst dále

Číst dále

WHO: Proč je integrovaná péče důležitá? (video)

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila krátké video o důležitosti rozvoje integrované péče pro zachování soběstačnosti a zdatnosti starších lidí (viz Vidéo sur l’importance de mettre en place des soins intégrés visant à maintenir les fonctions chez la personne âgée (OMS) [...] Číst dále

Číst dále

Socialniprace.cz: Vysokoškolské vzdělávání v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče

V roce 2014 byl na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (FSS OU) akreditován a v září 2015 otevřen navazující magisterský studijní obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (dále jen KAD) ve studijním programu Zdravotně sociální péče. [...] Číst dále

Číst dále

Publikace: At the heart of health: Realising the value of people and communities

Přístupy zaměřené na osobu a komunitu (“Person- and community-centred approaches”) mohou vést k pozitivní změně, lepšímu zdraví a kvalitě života, lepší perspektivě zaměstnání, školní docházku nebo zapojení se do dobrovolnických aktivit. Tyto přístupy podle zprávy přispívají k odolnějším komunitám a [...] Číst dále

Číst dále