Středa 21.02.2024 16:44

Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných (22. ledna 2018 od 13 hod. v Lékařském domě v Praze)

Sekce Klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, pracovní skupina Klinická farmacie v geriatrii vzniklá ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností a Univerzitním vzdělávacím centrem klinické farmacie FaF UK Vás srdečně zvou na odpolední setkání a přednáškovou akci “Racionální farmakoterapie u geriatrických nemocných” která se uskuteční dne 22. ledna 2018 od 13 do 16 hod v Lékařském domě v Praze Sokolská 31, Praha 2.

K účasti jsou zváni všichni kolegové z řad farmaceutů a lékařů se zájmem o problematiku racionální geriatrické farmakoterapie a/nebo o podporu interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, geriatrů a dalších lékařů na poli racionální geriatrické farmakoterapie. Na přednáškové akci budou představeny probíhající mezinárodní aktivity v dané oblasti, zejména nově začínající evropský projekt EUROAGEISM v programu Horizont 2020- program 7 věnovaný racionální geriatrické farmakoterapii, který koordinuje tým ČR do r. 2021, národní aktivity projektu SENIOR zaměřené na spolupráci klinických farmaceutů a lékařů v oblasti racionálního užití léků u seniorů v zařízeních sociální péče a plánované aktivity pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii, do kterých se můžete aktivně zapojit.

Odborný program vzdělávací akce naleznete v příloze.

Přihlášení je možné na emailu: daniela.fialova@faf.cuni.cz – PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D. (vedoucí pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii SKF ČFS ČLS JEP).

 

Účastnický poplatek je 150 Kč (úhrada bezhotovostní platbou na účet ČFS ČLS JEP).

Instrukce k platbě a variabilní symbol Vám budou zaslány po přihlášení na akci.

 

Stáhnout program.

 

Foto: Pixabay.com