Neděle 19.05.2024 22:19

Činnosti

Společnost naplňuje svůj účel a poslání prostřednictvím:

 • výzkumu a vzdělávání v oblasti gerontologie a jejích subdisciplín a souvisejících oborů s cílem prohloubení poznání, znalostí a zlepšení obecného povědomí, kompetencí a praxe pracovníků, odborníků a veřejnosti s cílem zvýšení kvality života stárnoucí a dlouhověké společnosti,
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, přenosu a popularizace poznatků, zkušeností a praxe ze zahraničí,
 • analýzy, komentování a propagace právních, metodických a dalších opatření a nástrojů uplatňovaných v řešení seniorské problematiky a otázek spojených s demografickými změnami,
 • pořádání seminářů, přednášek, diskusí a konferencí směřujících především k pochopení důležitých a aktuálních otázek gerontologie a souvisejících oborů, stáří, stárnutí a dlouhověkosti,
 • organizování kampaní a dalších aktivit v oblasti společného zájmu,
 • propagace aktivit spolku a osvěty v oblasti gerontologie prostřednictvím pořádání benefičních akcí, informování veřejnosti a dalších aktivit,
 • vydávání a distribuce odborných publikací, analýz, stanovisek, informačních a dalších materiálů,
 • poradenské a konzultační činnosti,
 • knihovnické činnosti,
 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se demografických změn, stárnutí, stáří a kvality života v celoživotním a mezigeneračním kontextu,
 • zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví,
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy a lidská práva a důstojnost seniorů ve všech oblastech života,
 • realizace projektů směřujících k naplňování účelu spolku, rozvoji gerontologie a zvyšování kvality života všech generací, prostředí a služeb přátelských věku v kontextu demografických změn.