Středa 21.02.2024 9:28

O společnosti

Česká společnost pro gerontologii, z. s. (dále jen „ČSG“) je zapsaným spolkem zájemců o obor gerontologie a příbuzné obory, sdružených ke společné činnosti. Posláním ČSG je získávání a šíření poznatků z oblasti studia humanitních, psychologických, sociálních, existenciálních, společenských a dalších aspektů stárnutí a dlouhověkosti a demografických změn a jejich dopadů.

Společnost usiluje o kultivaci odborné a veřejné diskuse o otázkách spojených s demografickými změnami, stárnutím a stářím a podporu kvality života, důstojnosti, lidských práv a zapojení lidí v každém věku do života komunity a společnosti.

Společnost podporuje vznik a dostupnost prostředí, produktů a služeb pro všechny generace (“age-friendly”) a “rovnost příležitostí” v každém věku.

Cílem společnosti je podpora mezigenerační, komunitní a společenské soudržnosti a solidarity.

ČSG usiluje o deinstitucionalizaci služeb pro osoby s disabilitou bez ohledu na věk, rozvoj přirozeného bydlení, komunitního zázemí a integraci služeb a místní podpory pro osoby se sníženou soběstačností.