Středa 21.02.2024 10:37

Citáty

Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše. (Jan Werich)

Netlučte marně na brány let, je to hanba (František Halas)

Přicházím v stařecká léta, stále jsa života žák (Solón)

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. (Jan Werich)

Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. (Jan Werich)

Paměť je výsada blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. (Jan Werich)

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku (George Bernard Shaw)

Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý (Jonathan Swift)

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“ (Sókratés)

Čas má plné kapsy překvapení. (Jan Werich)

Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka. (Jan Werich)

„S věkem jedny věci ustupujou do pozadí a jiné vystupujou do popředí. Jádro je v tom synchronu, ten je těžkej. Někdy vyžaduje, aby jeden brzdil, když ten druhý nemůže přidat.“ (Jan Werich)

„V mládí bez skromnosti, jak to bývá u mladíků; v mužných letech bez kloudného díla; a žít tak pořád až do zbytečného stáří – tak tomu říkám rána morová.“ (Konfucius)

„Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost.“ (Ernest Hemingway)

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ (Henry Ford)

„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.“ (Solón)

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ (Aristoteles)

„Láska nepozná stáří.“ (Stendhal)

„Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.“ (Jean de La Bruyere)

Stáří je dnes opuštěnější než kdysi. (Josef Charvát)

Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí. (Aulus Cornelius Celsus)

Být starý je nádherné, pokud jsme nezapomněli, co to znamená začínat. (Martin Buber)

Mladí konzervativci jsou hlupáci, staří revolucionáři pitomci. (Georges Clemenceau)

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. (Robert Frost)

Rada, která mi pomohla: do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky s mladými. (Tomáš Halík)

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. (Francis Bacon)

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží – v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími. (Honoré de Balzac)