Sobota 22.06.2024 15:06

11. dubna se připomíná Den Parkinsonovy nemoci

U příležitostí výročí narození anglického chirurga Jamese Parkinsona, který poprvé popsal chorobu, jež nyní nese jeho jméno, si svět každého 11. dubna připomíná Den Parkinsonovy nemoci. Tu již 20 let léčí hluboká mozková stimulace. Právě problematice neuropsychiatrické péče o pacienty trpící touto chorobou a její léčbě byla věnována společná tisková konference Ministerstva zdravotnictví a pacientské organizace Parkinson-Help, která měla za cíl upozornit veřejnost na tuto nemoc a zvýšit povědomí o možnostech její léčby.

Počet pacientů s Parkinsonovou nemocí a parkinsonskými syndromy dosahuje v ČR necelých 50 tisíc, přičemž toto číslo je nejspíš podhodnoceno. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky za roky 2015-16 je jejich počet dvakrát až třikrát vyšší, než odborníci doposud předpokládali. Jde o neurodegenerativní onemocnění, které postihuje starší osoby v produktivním věku, ale objevuje se i u pacientů před padesátkou či čtyřicítkou. „Jsem velmi rád, že jsem mohl v souvislosti se Světovým dnem Parkinsonovy nemoci převzít záštitu nad aktivitami pacientské organizace Parkinson-Help. Chceme pomoci zvýšit povědomí o tom, že počet pacientů s Parkinsonovou nemocí není zanedbatelný a že existují možnosti její léčby,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pacienty s Parkinsonovou nemocí lze úspěšně léčit a mnohdy vrátit do pracovního procesu. Již 20 let je totiž k dispozici hluboká mozková stimulace (Deep Brain Stimulation, zkráceně DBS), což je neurochirurgický zákrok spočívající v zavedení elektrod do mozku, který dokáže významně zmírnit projevy tohoto onemocnění. Před dvaceti lety tuto moderní léčbu zavedl lékařský tým ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Homolce. Hlubokou mozkovou stimulaci v současné době poskytují pouze tři specializovaná pracoviště – v Praze, Brně a Olomouci. Podle odborníků však kapacita center není v současné době dostačující, proto ministerstvo aktuálně prověřuje jejich místní a především časovou dostupnost v jednotlivých regionech. „Se současnou místní a časovou dostupností specializovaných center nejsme spokojeni, proto jednáme se zdravotními pojišťovnami o navýšení jejich počtu a rovnoměrném rozprostření po republice tak, aby tato léčba byla dostupná pacientům, kteří to potřebují,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky totiž např. téměř 60 % pacientů s Parkinsonovou nemocí žije v Čechách, které pokrývá jedno implantační centrum, zatímco na Moravě jsou centra dvě. Počet implantovaných pacientů je v ČR kolem 2 %, přičemž optimálně by tuto léčbu vyžadovalo minimálně 10–15 % nemocných. Léčba Parkinsonovy nemoci moderními postupy zahrnujícími hlubokou mozkovou stimulaci nebo podávání léků pumpovými systémy je nákladná. Nemocní oceňují, že vhodným pacientům jsou tyto metody léčby plně hrazeny.

V České republice je základem ambulantní péče o nemocné s neurodegenerativními onemocněními síť terénních neurologů. Neurologická pracoviště na regionální úrovni poskytují základní lůžkovou péči. Byla zde identifikována potřeba spolupráce mezi úzce provázanými obory – neurologií a psychiatrií. „Ministerstvo zdravotnictví proto odborným společnostem pomůže s definováním zdravotního výkonu pro mezioborovou spolupráci neurologie a psychiatrie. Nyní máme naplánované jednání s pojišťovnami o možnosti nasmlouvání a hodnotě nového zdravotního výkonu,“ uvedl na tiskové konferenci náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula. V současné době se tyto nové výkony připravují a následně by měly být zařazeny na Pracovní skupinu k Seznamu zdravotních výkonů a po schválení pracovní skupiny zahrnuty do příslušné novely vyhlášky.

 

Ministerstvo zdravotnictví podpoří oblast psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění v rámci dotačních programů na rok 2019. Program by měl být zaměřen zejména na společné školení neurologů/psychiatrů k zajištění efektivní mezioborové spolupráce a podporu časné diagnostiky ve spolupráci s primární péčí.

 

Pacientská organizace Parkinson-Help: https://parkinson-help.cz

Extrapyramidová sekce Neurologické společnosti ČLS JEP: www.expy.cz

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví