Sobota 22.06.2024 13:43

4. ročník mezioborové konference o stárnutí (19. – 20. října 2018, Praha)

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů. Konference Stárnutí 2018 je určena pro výměnu poznatků převážně post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.

Cíle:

 • získání co nejširšího přehledu o činnosti českých i slovenských vědců v této pro­ble­ma­ti­ce;
 • navázání kontaktů a spolupráce, možnost budování mezioborových týmů;
 • dosažení vyšší konkurenceschopnosti při výzkumné činnosti.

Pro autory:

 

 

Sborník příspěvků

Příspěvek formou článku odevzdejte, prosím, nejpozději v den prezentace přímo na konferenci v elektronické podobě (tj. 19. 10. 2018). Struktura článku jako v abstraktu, max. 3 000 slov textu (bez abstraktu a literatury, a tabulek či popisků grafů).

Sborník příspěvků (abstrakty v obou jazycích – původním i angličtině; a celých článků v jazyce dle přání autora) bude uveřejněn do konce roku v elektronické podobě na webu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Při volbě jazyka, ve kterém full-text budete psát, myslete na pozdější citovanost Vašeho příspěvku (abstrakt musí být ale vždy v obou jazycích tak, jak je podán prostřednictvím formuláře při přihlášení k aktivní účasti). Pokud si přejete mít ve sborníku jiné znění abstraktu než to, které jste poslali při přihlášení, odevzdejte nové znění spolu s fulltextem v dalším souboru. Full-texty budou podrobeny recenznímu řízení. Ve sborníku budou uveřejněny pouze příspěvky, které do konce listopadu 2018 recenzním řízením úspěšně projdou.

Do recenzního řízení posílejte výhradně původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté, rukopisy.

Sborník bude splňovat kritéria pro evidenci v rejstříku vědeckých informací. Po jeho zveřejnění bude zažádáno o registraci do databáze Web of Science. Proces schválení agenturou Thomson Reuters v minulých ročnících trval cca 9-10 měsíců.

 

Hlavní okruhy:

 • Filozofie;
 • Medicína a farmacie;
 • Právo;
 • Přírodní vědy;
 • Sociální vědy;
 • Technika a informatika;
 • Tělesná výchova a sport;
 • Teologie;
 • Umění.

 

Důležité termíny:

Účastník Aktivní Pasivní
Registrace 20. 9. 2018 20. 10. 2018 (pokud bude místo)
Dodání abstraktu 21. 9. 2018 N/A
Platba převodem 10. 10. 2018 10. 10. 2018
Platba hotově 19. – 20. 10. 2018

Aktivní účastníci se pak současně řídí pokyny uvedenými na stránce Abstrakt.

 

Registrační poplatky

Účastník

Platba
bankovním převodem
Platba na místě
v hotovosti
Aktivní 1 500,00 Kč 2 000,00 Kč
Pasivní  500,00 Kč 1 000,00 Kč
Studenti a zaměstnanci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pozvaní řečníci mají účast zdarma

 

 
 
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Čestná předsedkyně vědeckého výboru
 
PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
Předsedkyně vědeckého výboru

Více informací na www.konferencestarnuti.cz.