Neděle 14.04.2024 0:03

Pozvánka: Využití demografických dat ve veřejné politice (18.–19. května 2017, Jindřichův Hradec)

Česká demografická společnost, z. s. ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie PřF UK a katedrou demografie FIS VŠE v Praze Vás zvou na XLVII. konferenci na téma “Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře”, která se uskuteční v Jindřichově Hradci ve dnech 18.–19. května 2017 (viz důležité termíny a registrace).

Rozvoj společnosti stále přináší potřebu relevantních informací, které dokáží poskytnout patřičnou oporu například při formulaci střednědobých dlouhodobých strategií rozvoje společnosti. V současné době se vyspělé společnosti potýkají především s problematikou demografického stárnutí, které se projevuje v mnoha aspektech lidského života – v oblasti důchodového a zdravotnického systému, vzdělávání, sociální práce, bytové problematiky apod. Aplikace demografických poznatků je však potřebná také v jiných oblastech, jako je oblast bankovnictví a pojišťovnictví či v rámci analytických nástrojů personalistů ve velkých firmách apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference je otevřená všem zájemcům, kteří se chtějí podělit o svoje aplikační zkušenosti a nebo se dozvědět více o využití demografie v širších souvislostech.

Více informací.

 

Zdroj: Česká demografická společnost, z. s.