Neděle 19.05.2024 21:49

Domov pro seniory Uherské Hradiště bude více přizpůsoben potřebám klientů s Alzheimerovou nemocí

Rada Zlínského kraje schválila snížení lůžkové kapacity domova pro seniory Uherské Hradiště, a zároveň vznik nových míst tzv. „služby domova se zvláštním režimem“, umožňující péči o lidi s Alzheimerovou demencí, případně s jinými druhy duševního onemocnění vyžadující pravidelnou pomoc druhé osoby.

„Vyhověli jsme žádosti naší příspěvkové organizace – Sociálních služeb Uherské Hradiště, aby mohla proběhnout transformace části lůžkové kapacity domova pro seniory ve prospěch služby domova se zvláštním režimem, protože právě po tomto typu služby výrazně vzrůstá poptávka,“ sdělila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Vznik nové služby je v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a vyžádal si investiční akci s náklady 4 650 000 korun. „Bylo třeba provést potřebné stavební úpravy vnitřních i venkovních prostor včetně oplocení s uzamykatelnou brankou, instalací laviček, vybudováním chodníků a altánu,“ upřesnila radní Michaela Blahová.

Důvodem této transformace je fakt, že pro část klientů domova pro seniory je vhodnější služba typu „domov se zvláštním režimem“, který začne v tomto hradišťském zařízení fungovat od 1. května 2018.

Současná kapacita domova pro seniory je 152 lůžek. Ta tedy bude nyní snížena o 40 lůžek – na 112. Současně vznikne nová sociální služba, jejíž kapacita bude 32 lůžek. Zbývajících 8 lůžek zanikne proto, že služba „domov se zvláštním režimem“ je všestranně náročnější – i prostorově – a vyžaduje vytvoření specifického zázemí. Služba bude poskytována v celém 3. podlaží, které bylo upraveno tak, jak to odpovídá potřebám specifické cílové skupiny osob s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

 

Zpracovala Helena Mráčková

 

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686

 

Zdroj: Zlínský kraj

 

Foto: Wikimedia Commons