Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci (Demografie, č. 1/2016)

Článek autorek Lucie Vidovićová – Marcela Petrová Kafková vyšel v časopise Demografie (Demografie, 2016, 58: 49–66) a lze ho stáhnout na stránkách ČSÚ. Viz též další články v uvedeném čísle 1/2016