Sobota 22.06.2024 14:12

K přijímačkám jdou i žáci pátých tříd. Na osmiletá gymnázia míří většinou premianti

Nejen deváťáci, ale i páťáci zažívají v těchto dnech perné chvilky. Ti, kteří si podali přihlášku na osmiletá gymnázia, musejí, stejně jako žáci devátých ročníků, úspěšně složit přijímací zkoušky. Takových zájemců přišlo v pátek na Gymnázium Česká Třebová na šest desítek.

„Do 1. kola přijímacího řízení na osmileté gymnázium se nám přihlásilo 96 uchazečů, z čehož jich na první termín bylo 62. Přijímat budeme 30 žáků, máme tedy více než trojnásobný převis,“ řekl ředitel gymnázia Josef Menšík. Ten také uvedl, že v loňském roce se na víceleté gymnázium hlásilo 75 uchazečů, v roce 2016 jich bylo 69.

„V gymnáziích zřizovaných Pardubickým krajem podali žáci celkem 1 178 přihlášek do osmiletého studia, což je o 299 přihlášek více než minulém roce,“ informovala o zvýšeném zájmu Petra Pospíšilová z odboru školství Krajského úřadu. „Tento nárůst je způsoben nejen vyšším počtem žáků 5. ročníků základních škol, ale zřejmě také způsobem hodnocení přijímacích zkoušek. Každý uchazeč může totiž do 1. kola přijímacího řízení podat dvě přihlášky a přijímací zkoušky tak konat dvakrát. Do hodnocení mu je pak započten lepší výsledek,“ podotkla Petra Pospíšilová s tím, že podrobněji se bude dalšími důvody odbor školství teprve zabývat.

Gymnázium v České Třebové bylo jedno z prvních v Pardubickém kraji, které otevřelo víceleté studium, a to už v roce 1990. „Zhruba 85 procent žáků, kteří se na osmileté gymnázium hlásí, přichází se samými jedničkami. Každá dvojka na vysvědčení způsobí pokles bodů, které se počítají v přijímacím řízení za prospěch ze ZŠ,“ uvedl Josef Menšík.

„Nároky kladené na žáky při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia jsou hodně vysoké. Je ale nutné si uvědomit, že se tito mladí lidé budou osm let systematicky připravovat na studium univerzitního typu,“ poznamenal radní pro školství Bohumil Bernášek.

Průběh zkoušky je stejný jako pro uchazeče o čtyřleté studium, tedy sedmdesát minut na test z matematiky a šedesát na český jazyk. „Každá forma testování má své pro a proti, ale myslím, že testy jsou dobře připravené. Dětem u nich určitě pomůže, když jsou už se základní školy zvyklé na podobný typ úloh,“ dodal ředitel.

 

Zdroj: Pardubický kraj