Středa 21.02.2024 9:51

Lékaři a další odborníci z Pardubického kraje se setkali k tématu dětské paliativní péče

Již druhý ročník regionální konference na téma dětské paliativní péče se konal v minulých dnech na Krajském úřadu Pardubického kraje. Akce se konala pod záštitou radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra a Mariana Šenkeříka, primáře dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice. „Jsou životní situace, kdy se pomoc hledá velmi těžko. Na téma paliativní péče by se nemělo zapomínat, protože pomoc nevyléčitelně nemocným předpokládá úplně jiné přístupy a nároky, než jaké očekáváme od běžné zdravotní péče, což v případě dětí platí dvojnásob. Proto velmi oceňuji, že konference k dětské paliativní péči se již stává tradicí a o tomto tématu se mluví na regionální úrovni,“ uvedl radní Ladislav Valtr.

Na konferenci se setkali odborníci z řad lékařů, zdravotní sestry i další zájemci z řad veřejnosti. Zazněly zde přednášky o dětské domácí paliativní péči ve východních Čechách, o práci zdravotní sestry v tomto oboru nebo o rané péči. Vystoupila také psycholožka paliativního týmu a účastníci vyslechli i vystoupení sociálního pracovníka v dětské paliativní péči.

Konferenci organizovala společnost Energeia, která poskytuje péči dětem od narození do 19 let s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním a jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje oblast zdravotní, psychosociální i spirituální.

 

Zdroj: Pardubický kraj