Sobota 22.06.2024 15:10

Mapa domovů pro seniory v České republice

Někteří senioři se hlásí na více míst najednou, ale i po odečtení duplicit se ukazuje, že – zvlášť v některých regionech – kapacita nestačí. Na umístění se čeká i několik let. Vyhledávání služeb podle individuálních potřeb je navíc nepřehledné, a tak někteří zájemci žádají o místa, která ani nejsou pro jejich potřeby vhodná. Proto si Český rozhlas od úřadů vyžádal příslušná data a na jejich základě vytvořil interaktivní mapu, která zájemcům s nalezením lůžka v domově pro seniory může pomoci. Studentka Petra Paříková s tímto projektem získala v roce 2015 Cenu pro mladé talenty datové žurnalistiky. Na realizaci s ní spolupracovalo datové oddělení Českého rozhlasu. Atlas domovů (nejen) pro seniory umožňuje snadné vyhledání sociální služby „na míru“. Základem mapy jsou data z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Veřejně přístupná je pouze jejich část, o zbytek autoři požádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Mapa obsahuje následující informace:

  • Kontakty a celkovou kapacitu všech registrovaných zařízení
  • Filtrování podle přijímaných klientů; zájemce může zaškrtnout, v jaké věkové kategorii a jakou úroveň služeb potřebuje
  • Počet klientů na jednoho zaměstnance v roce 2015; barva představuje poměr počtu klientů k počtu přepočtených pracovních úvazků; čím červenější, tím má jeden pracovník na starosti více klientů
  • Podíl zaměstnanců s maturitou na celkovém množství zaměstnanců; čím fialovější, tím je vzdělání personálu v daném sociálním zařízení vyšší. Je nutno brát ohled na to, že se jedná o celkové množství zaměstnanců, nikoli o přímé pečovatele.

Databázi zařízení sociálních a zdravotních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením naleznete také na stránkách www.mapapece.cz

 

Více informaci a mapu naleznate na stránkách Českého rozhlasu.

 

Zdroj: Český rozhlas