Středa 21.02.2024 9:21

Na krajském úřadu Středočeského kraje se diskutovalo, jak by (ne)měla vypadat péče v léčebnách?

Pracovnice ombudsmanky na toto téma diskutovaly 25. dubna na půdě Krajského úřadu Středočeského kraje. Setkání se zúčastnili zástupci 17 zařízení následné a dlouhodobé péče z tohoto kraje. Své zastoupení zde měli lékaři, vrchní sestry, staniční sestry, zdravotně-sociální pracovníci, ale také pracovníci tzv. „od lůžka pacienta“. Za ombudsmanku se této akce zúčastnily právnička Mgr. Tereza Gajdušková a členka prezidia České asociace sester Mgr. Veronika Di Cara PhD., která je zároveň expertkou ombudsmanky pro oblast zdravotnictví.

V rámci setkání byli zástupci léčeben upozorněni na možné problémy spojené s přístupem k pacientovi. Pracovnice ombudsmanky popisovaly příklady porušení důstojnosti či soukromí pacienta, se kterými se během návštěv setkávaly, zopakovaly pravidla pro používání omezovacích prostředků (opět na konkrétním příkladu), zdůraznily důležitost aktivizace pacientů a mnoho dalšího. Významná část byla věnovaná  zásadám správné a bezpečné ošetřovatelské péče a úloze sestry v ní.

Ombudsmanka tímto setkáním navázala na vydání souhrnné zprávy z návštěv pro dlouhodobě nemocné z konce minulého roku. Jednalo se první podobné setkání. Další budou následovat v průběhu roku.

Tímto děkujeme Krajskému úřadu Středočeského kraje za organizaci akce a všem účastníkům za pozitivní přístup a aktivní zapojení se do diskuze.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv