Sobota 22.06.2024 15:23

Náklady na demenci se v Evropě zvýšily o 25 procent na 300 miliard USD v roce 2015

Celkové odhadované celosvětové náklady demence dosáhly 818 mld. USD (521 mld. GBP) a do roku 2018 se stane nemocí s náklady přesahujícími trilion dolarů, uvádí “Světová zpráva o Alzheimerově nemoci: Globální dopad demence” (“World Alzheimer Report 2015: The Global Impact of Dementia“), kterou každoročně publikuje organizace Alzheimer’s Disease International.

Pokud péče o lidi s demencí byla země, jednalo by se o 18. největší ekonomiku světa – větší než je tržní hodnota společností jako Apple (742 miliard dolarů) a Google (368 mld. USD).

Zpráva vyzývá země na celém světě, aby více investovaly do péče a výzkumu na řešení této globální epidemie, jak potvrzují nové údaje.

Západní Evropa má podle zprávy druhou největší populaci lidí žijících s demencí – odhaduje se na 7,4 milionueremy Hughes, výkonný ředitel Alzheimerovy společnosti, řekl:
“Tento nový výzkum odhaluje ohromující finanční a lidské dopady demence. To nám zbývá na pochybách, že demence je největší veřejnou zdravotní a sociální péče výzvou pro lidi dnes iv budoucnu. Náš systém musí být naléhavě přizpůsobili, aby vyhovovaly potřebám lidí s demencí. osob s touto nemocí. Aktualizované globální odhady prevalence, incidence a nákladů jsou založeny na novém výzkumu vedeného profesorem Martinem Prince z King’s College London’s Global Observatory for Ageing and Dementia Care.

Nové údaje berou v úvahu jak rostoucí počet starších lidí (stárnutí populace), tak nové a lepší údaje o počtu lidí s demencí a nákladech na toto onemocnění.

Odhaduje se, že v současné době je na světě 46,8 milionu lidí s demencí – více než obyvatel Španělska. Podle projekcí se počet téměř zdvojnásobí každých 20 let, a dosáhne tak 74,7 milionů v roce 2030 a 131,5 milionu v roce 2050.

Každý rok na celém světě přibývá 9,9 mil. nových případů demence (incidence), což odpovídá jednomu novému případu každé 3 sekundy.

Jeremy Hughes, výkonný ředitel Alzheimerovy společnosti (Alzheimer’s Society) k tomu uvádí: “Tento nový výzkum odhaluje ohromující finanční a lidské dopady demence. Je nepochybné, že demence je největší výzvou pro zdravotnictví a systém sociálních služeb, které lidé nyní čelí a budou čelit i v budoucnu. Náš systém se musí neprodleně připravit a posílit, aby mohl reagovat na potřeby lidí s demencí.”

 

Stáhnout zprávu World Alzheimer Report 2015 (pdf)

 

Zdroj: alzheimers.org.uk 

 

Přeložil: Petr Wija