Středa 21.02.2024 9:48

Pardubický kraj dá letos obcím v rámci programu na obnovu venkova 66 milionů

V rámci pravidelných cest po regionu navštívil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický obec Přívrat nedaleko České Třebové. Kromě starosty obce Jana Stránského se setkání zúčastnili také zástupci okolních obcí, tedy Řetové a Dlouhé Třebové. Přítomné zástupce obcí hejtman informoval o připravovaných krajských projektech v oblasti dopravní infrastruktury a dotačních titulech kraje v rámci Programu obnovy venkova (POV) či finančních příspěvcích pro dobrovolné hasiče.

 

O podporu malých prodejen je mezi obcemi velký zájem

Hejtman se starosty hovořil také o krajských dotačních titulech v rámci Programu obnovy venkova. Ten byl v rámci krajského rozpočtu pro letošní rok navýšen na celkovou částku 66 milionů korun s tím, že nově je vypsána dotace například pro Místní akční skupiny či na výstavbu dětských dopravních hřišť. Mezi dotace v rámci POV patří také krajský příspěvek na provoz venkovských a pojízdných prodejen. Jedním z úspěšných žadatelů je například Řetůvka, která v loňském roce získala z krajského rozpočtu částku 100 tisíc korun. „Problém malých prodejen řešíme již od roku 2008 a dlouho jsme byli jediným regionem, který podobné dotace dával. Záleží nám totiž na rozvoji obcí, tedy i na udržení základních potřeb jejich občanů. Díky těmto prostředkům se v malých vesničkách daří udržet v činnosti prodejny se základními druhy potravin,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který si v Přívratu prohlédl prodejnu, kterou od března loňského roku provozuje sama obec a pro letošní rok má zažádáno o finanční prostředky v rámci zmíněného dotačního programu.

 

Základní služby musí být na venkově zachovány

Hejtman se starosty debatoval také o zachování základních služeb pro občany. „Dostupnost poštovní služby by měla být zachována i v menších obcích, protože kromě své základní úlohy, tedy přijetí a odeslání zásilky či výběru hotovosti, plní ale také určitou sociální roli a je místem setkávání pro občany. Jednou z obcí, která je součástí projektu Pošta Partner a dotuje provoz této služby je také Dlouhá Třebová, kde pošta sídlí v obecní prodejně,“ uvedl hejtman Netolický.

 

Zdroj: Pardubický kraj