Středa 21.02.2024 9:46

Pardubický kraj pomůže jednomu z nejzajímavějších regionů v Gruzii

Pardubický kraj se zapojil do výzvy České rozvojové agentury, která ve spolupráci s Českou ambasádou v Tbilisi nabídla možnosti spolupráce s gruzínskými regiony. Poté, co hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil oblast Mtskheta-Mtianeti a vytipoval možnosti, kde by spolupráce mohla být užitečná, vypracoval kraj konkrétní projekt spolupráce. Ten v těchto dnech schválila Česká rozvojová agentura a poskytla kraji na jeho realizaci půl milionu korun. Kraj poskytne ze svého rozpočtu finanční spoluúčast v hodnotě 355 tisíc korun.

„Česká ambasáda v Tbilisi se dlouhodobě snaží přibližovat Gruzii českým subjektům, a to jak z řad místních a krajských samospráv, tak potenciálních investorů. Vnímám možnosti spolupráce s gruzínským regionem v oblastech výměny studentů středních škol, ale také například životního prostředí, zemědělství nebo cestovního ruchu, kde můžeme fungovat v roli mentora a školitele, jelikož v těchto oblastech jsme mnohem dál a máme co předávat. Chceme být partnerem v místech, kde máme co nabídnout. Spolupráce musí dávat smysl a nesmí být pouze formální aktivitou. Obdobným způsobem fungujeme již několik let na Ukrajině,“ sdělil na začátku spolupráce hejtman Martin Netolický.

Partnerskými organizacemi projektu jsou Destinační společnost Východní Čechy, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Regionální rozvojová agentura Mtskheta-Mtianeti, veřejná střední škola pro oblast zemědělství a služeb a nezisková organizace Social Solidarity založená za účelem udržitelného rozvoje Gruzie.

„Tento gruzínský region je skutečně nádherný a má obrovský turistický potenciál. V někdejším hlavním městě v Mcchetě jsou historické kostely památkou UNESCO a jsou vynikajícími příklady středověké architektury na Kavkaze. Nedaleko odtud je i jedna z nejvyšších hor Gruzie Kazbegi (5033m).Podle řecké mytologie zde byl připoután Prométheus ke stěně a sup mu trhal vnitřnosti z těla za to, že věnoval lidem přes Diův zákaz oheň. Celá tato oblast je vhodná pro vysokohorskou turistiku a má také několik lyžařských středisek,“ popsal hejtman Netolický gruzínský region a pokračoval: „Zatím tu však neexistuje systém řízení cestovního ruchu, a proto se jedna z našich aktivit zaměřuje právě na přenos zkušeností Pardubického kraje z destinačního managementu. Gruzínci se zajímají o propagaci cestovního ruchu, zkušenosti s agroturistikou, zvyšování kvality služeb pro turisty i odborné semináře pro pracovníky v turistickém ruchu.“

Dalším cílem projektu je popularizace zemědělských oborů u mladých lidí, kteří by mohli studovat na zdejší střední škole. Ta byla koncipována na kapacitu 800 žáků a v současné době ji navštěvuje pouze 30 studentů. Pro výměnu zkušeností byla proto přizvána úspěšná zemědělská škola z Lanškrouna.

Celkem 13 místních akčních skupin z Pardubického kraje má zase zkušenosti s komunitním rozvojem území či s podporou zaměstnanosti, které může předat zdejším samosprávám. „Dlouho pomáhaly západní země nám, a teď je na čase, abychom i my pomohli dalším zemím na východě,“ dodal k projektu hejtman.

Kraj pomůže jednomu z nejzajímavějších regionů v Gruzii. Uspěl se žádostí o státní dotaci (5.4.2018) Pardubice – Pardubický kraj se zapojil do výzvy České rozvojové agentury, která ve spolupráci s Českou ambasádou v Tbilisi nabídla možnosti spolupráce s gruzínskými regiony. Poté, co hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil oblast Mtskheta-Mtianeti a vytipoval možnosti, kde by spolupráce mohla být užitečná, vypracoval kraj konkrétní projekt spolupráce. Ten v těchto dnech schválila Česká rozvo

 

Zdroj: Pardubický kraj