Neděle 19.05.2024 22:48

Pozvánka na seminář “Stárnutí ve vězení: Pilotní projekt podpory a péče”

Zveme Vás na diskusní seminář “Stárnutí ve vězení: Pilotní projekt poradenství, podpory a péče”, který pořádá Česká společnost pro gerontologii, z.s. ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím, z.s. v úterý 5. listopadu od 9:30 hod. (viz pozvánka, program, událost na FB) v Domě národnostních menšin (Vocelova 602/3, Praha 2, viz mapa). Plánované ukončení semináře je ve 14:00 hod. Seminář se zaměří na specifika výkonu trestu odnětí svobody starších osob a význam demografických změn v této oblasti.

Součástí semináře bude výstava fotografií Jindřicha Štreita ze souboru “Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light” zachycujících službu vězeňských kaplanů a život lidí za branami několika českých a moravských věznic. Výstava měla premiéru 4. července 2018 na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle a při příležitosti oslav 20. výročí kaplanské služby v ČR a setkala se s mimořádným ohlasem.

Seminář se koná díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Stáří ve věznici: pilotní projekt poradenství, podpory a péče“.

Přihlásit na seminář se můžete prostřednictvím registračního formuláře.

Program

09:30 10:00 Registrace
10:00 10:10 Petr Wija, předseda České společnosti pro gerontologii, z.s.
Gabriela Kabátová, ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z.s.
Úvodní slovo
10:10 10:20 Kateřina Kňapová, vedoucí Oddělení politiky stárnutí, MPSV
Pohled MPSV na aktuální témata politiky stárnutí ve vztahu ke spravedlnosti
10:20 10:40 Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i & Česká společnost pro gerontologii, z.s.
Stárnutí, věk a vězení: pohled sociálního gerontologa
10:40 11:00 Jindřich Kabát, Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
Hledání psychologických charakteristik stárnoucích osob ve VTOS: úvodní sonda
11:00 11:20 Andrea Beláňová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Religiozita, stárnutí a péče o propuštěné vězně
11:20 11:40 Eva Biedermanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody
11:40 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 12:20 Pavel Štern, ředitel programů Byznys pro společnost a bývalý ředitel Probační a mediační služby
Přeplněnost českých věznic a stárnutí populace
12:20 12:40 Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence MČ Praha 1
Důsledky prizonizace u osoby bez přístřeší v seniorském věku
12:40 13:00 Milan Svoboda, Kancelář veřejného ochránce práv
Role ombudsmana jako kontrolního orgánu: Úskalí výkonu trestu odnětí svobody seniorů, konkrétní případy z praxe
13:00 13:20 Osobní zkušenost seniora s výkonem trestu odnětí svobody
13:20 14:00 Diskuse a zakončení semináře
14:30   Po ukončení semináře proběhne vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light zachycujících službu vězeňských kaplanů a život lidí za branami několika českých a moravských věznic
Petr Kovář, architekt, kamarád Jindřicha Štreita
Úvodní slovo k zahájení výstavy fotografií Jindřicha Štreita

 

Seminář se koná díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Stáří ve věznici: pilotní projekt poradenství, podpory a péče“ podpořeného prostřednictvím dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností”.