Neděle 14.04.2024 0:44

Praha pokračuje ve své bezbariérové strategii, své aktivity podpoří kampaní

Magistrát hl. města Prahy společně se svými městskými organizacemi, zejména Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a Institutem plánováním a rozvoje hl. m. Prahy, v předchozích letech realizoval řadu aktivit v rámci projektu Praha bezbariérová. Projekt nadále pokračuje i v letošním roce a navíc bude podpořen kampaní. Cílem je upozornit širokou veřejnost na problematiku bariér ve veřejném prostoru a současně více upozornit na aktivity, které se zaměřují na jejich odstraňování.

Ke zlepšení obecného povědomí o problematice bariér ve veřejném prostoru přispěla například Mapa přístupnosti, která od roku 2016 mapuje budovy a veřejné prostory přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu. V roce 2017 se odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy zaměřil na osvětu problematiky mezi úředníky.

V minulém roce se v rámci investičních opatření odstraňování bariér ve veřejném prostoru zpřístupnily např. tramvajové zastávky Olšanská, Chodovská a U Plynárny. Na několika místech se podařilo snížit obrubníky na přechodech pro chodce a v místech pro přecházení. Od roku 2015 se postupně instalovaly výtahy do stanic metra Roztyly, Anděl, I. P. Pavlova, Můstek a v roce 2017 ve stanici metra Palmovka. Pro nadcházející období je v plánu např. bezbariérové zpřístupnění stanic metra Karlovo náměstí a Opatov, pokračování úprav tramvajových zastávek i pěších tras. Mnoho úprav zastávek je ve stádiu projektové přípravy. Úpravy vycházejí z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze, která byla schválena v roce 2014 Radou HMP.

Rada hl. m. Prahy bude v úterý jednat o vyhlášení grantu na podporu odstraňování bariér a zvyšování přístupnosti pro rok 2018. Grant slouží jako finanční podpora pro úpravy či výstavby nových bezbariérových vstupů nebo sociálních zařízení. Celková finanční podpora je alokována do výše 10 mil. Kč. Do tohoto projektu se budou moci zapojit majitelé a provozovatelé objektů určených pro širokou veřejnost.

Jednotlivé aktivity, dosažené výsledky i připravované záměry, které Magistrát hl. m. Prahy plánuje v odstraňování bariér ve veřejném prostoru, budou propagovány prostřednictvím kampaně s příznačným názvem Praha bez bariér, která je naplánována až do konce října 2018. Cílem kampaně je i průběžná edukace široké veřejnosti.

„Chtěli bychom upozornit na problémy, se kterými se denně musejí potýkat nejen lidé handicapovaní, ale také senioři nebo třeba rodiče s malými dětmi a cestující s rozměrnými zavazadly. Považujeme za důležité zasvětit občany do této problematiky a seznámit je nejen s jednotlivými aktivitami města, které pomáhají vytvářet z Prahy město vlídné, přátelské a otevřené pro všechny, nehledě na jejich věk nebo zdravotní stav, ale i apelovat na jejich ohleduplnost a součinnost. Mnohdy jsme totiž svědky, že nám veřejnost nejen nepomáhá bariéry odstraňovat, ale naopak je sama vytváří, byť často nevědomě,“ komentuje záměry kampaně Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času.

„Jsem rád, že Praha nebere na lehkou váhu tuto tématiku a díky kampani se tak zvýší povědomí, co všechno může znamenat překážka ve veřejném prostoru,“ řekl ředitel o. p. s. Asistence Erik Čipera. Součástí kampaně bude například komunikace na sociálních sítích, inzerce v tištěných i on-line médiích či akce pro veřejnost.

Praha bez bariér se nesnaží cílit svou pomoc v odstraňování překážek ve veřejném prostoru pouze na handicapované, ale chce také zdůraznit přínos těchto aktivit například pro rodiče, kteří cestují v MHD s kočárky, seniory, turisty s velkými zavazadly nebo osoby s dočasným omezením pohybu kvůli úrazu.

Přístup hlavního města Prahy k otázce bezbariérovosti je dlouhodobý a navazuje mimo jiné i na koncept adaptace města na stárnutí obyvatelstva. Prostřednictvím několika komunikačních kanálů bude nová kampaň nejen přinášet aktuální informace, ale také vzdělávat širokou veřejnost takovým způsobem, aby byli obyvatelé Prahy natolik obeznámeni s problematikou bariér, že sami budou ke svému okolí ohleduplní a nápomocní a nebudou nevědomě vytvářet překážky pro ostatní.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy