Středa 21.02.2024 8:27

Přehled vzdělávacích akcí IPVZ (květen 2017)

Níže uvádíme přehled vzdělávacích akcí, které Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), pořádá v květnu 2017 v oborech: medicína dlouhodobé péče, návykové nemoci, nelékařská povolání, posudkové lékařství, rehabilitační lékařství, geriatrie, hygiena a epidemiologie a algeziologie.
 

Přehled vzdělávacích akcí dalších pedagogických pracovišť IPVZ