Publikace: Co byste měli vědět o očkování

Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala publikaci “Co byste měli vědět o očkování – Stručný průvodce tématem vakcinace“, jejímž cílem je poskytnout čtenářům přehledné, spolehlivé a ověřené informace o očkování.

Publikace byla zpracována ve spolupráci se spolkem Medici PRO Očkování a odpovídá na nejčastější dotazy spojené s očkováním.

Vedle přehledu historických milníků vakcinace vysvětluje mechanismus fungování různých druhů vakcín, odpovídá na otázku, proč je u některých vakcín potřeba posilující dávka a jaký je význam očkování.

Zaměřuje se také na dezinformace a mýty o očkování a shrnuje důvody, proč někteří jedinci očkování odmítají.

Samostatná kapitola se věnuje očkování pro seniory. 

Věříme, že e-publikace rozšíří znalosti čtenářů, a zvýší tak jejich důvěru v očkování.

Text vznikl jako jeden z výstupů projektu s názvem “Zvýšení mediální gramotnosti seniorů a obrana proti desinformacím a podvodům”, který finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Viz též letáky pro seniory vydané v rámci téhož projektu (ke stažení níže).

 

Publikace a informační letáky byly zpracovány v rámci projektu “Zvýšení mediální gramotnosti seniorů a obrana proti desinformacím a podvodům”, který finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.