Sobota 22.06.2024 14:04

Senioři nejsou děti

Novela zákona o obětech trestných činů mimo jiné přinesla i zvýšení práv pro oběti kriminality z řad seniorů. Senioři získávají právo na šetrný výslech, mohou si vybrat, zda je bude vyslýchat policista nebo policistka a například mají právo žádat, aby se během trestního řízení mohli vyhnout kontaktu s pachatelem. Mezi to nejpodstatnější zlepšení jejich situace v trestním řízení ale zcela určitě patří právo, že mohou požádat o zmocněnce, který je může bezplatně a citlivě provést celým trestním řízením.

Tato nová práva pro seniory v žádném případě neznamenají, že by z nich chtěl dělat zákonodárce „neplnohodnotné lidi”, že by jim chtěl novelou zákona zdůrazňovat jejich bezbrannost, tak jak to tvrdí někteří psychologové.

Musíme si totiž uvědomit, že výše popsané výhody pro seniory v trestním řízení jsou jejich právem, nikoli povinností je využít. Novela zákona samozřejmě umožňuje, aby si senioři i ve vysokém věku vzhledem ke svým schopnostem mohli hájit svá práva sami.  Ze zkušeností v Bílém kruhu bezpečí však dobře víme, že v drtivé většině představa o samostatné obhajobě svých práv v trestním řízení končí okamžikem, kdy je na osobě trestný čin spáchán. Spáchání trestného činu sníží schopnost účinného využití svých práv v trestním řízení i osobám středního věku a u seniorů to bývá dokonce ve vysoké míře. Proto je nutné považovat nově přijatá práva pro seniory za velmi užitečná. Zejména pak právo na bezplatného zmocněnce, který může sehrát obrovskou pomoc v případech, kdy je pachatel zjištěn a svoji trestnou činnost na seniorovi popírá. Jednak může požadovat za seniora provedení úkonů, které povedou k usvědčení pachatele a zejména pak dokáže uplatnit příslušnou náhradu škody a nemajetkové újmy. 

Ostatně smysl právní pomoci ilustruje nedávný konkrétní případ, kdy byla seniorka podvodným jednáním pracovnice pošty na přepážce postupně okradena o několik sto tisíc korun a pak se jí stejná pachatelka pokusila připravit i o byt. Ten měla v době zatčení už přepsaný kupní smlouvou na sebe. Okradená a podvedená seniorka by o byt skutečně bez právní pomoci zmocněnce přišla a byla by bez jeho pomoci v průběhu trestního řízení zcela bezbranná. I v takových případech pomáhá Bílý kruh bezpečí. 

 

Autor: A. Křoustek, Bílý kruh bezpečí – Jihlava

 

Zdroj: Bílý kruh bezpečí (domacinasili.cz)

(Foto: freeimages.com)

 

Senioři nejsou děti