Neděle 14.04.2024 0:43

Seniory v Blansku obchází podvodník, vydává se za zaměstnance města

Klienti pečovatelské služby v Blansku by měli být obezřetní. V ulicích města se v těchto dnech opět pohybují podvodníci, kteří se představují jako zaměstnanci města a od seniorů se snaží vylákat peníze. Policie radí neotevírat cizím osobám a každý podobný případ ihned nahlásit na linku 156.

„Poslední dva případy, o kterých víme, se u dvou z našich klientek odehrály minulý týden, jeden na ulici Jasanové, druhý na Údolní. U dveří zazvonil neznámý muž, který se představil, že je z města a řeší úhradu za pečovatelskou službu. První paní byla značně důvěřivá a muži vydala částku tisíc korun. Druhá zareagovala opatrněji, muže odkázala na syna, který její platby řeší a peníze mu vyplatit odmítla,“ popsala vedoucí oddělení sociálních služeb Iveta Čípková.

Obě seniorky o neočekávané návštěvě informovaly pečovatelky, s nimiž jsou pravidelně v kontaktu, ty následně vše oznámily městské policii. Podezřelého muže ve středních letech se ale zatím dostihnout nepodařilo. Nepohybuje se ale zřejmě pouze na sídlišti Písečná nebo v okolí 9. května. Podezřelého muže si lidé všimli také na Zborovcích.

„Podle poškozených byl muž působil důvěryhodným dojmem, byl dobře oblečený a mluvil slušně. Nápadné bylo jen to, že hodně spěchal, což je pochopitelné. Případy se zabýváme, zatím ale příliš vodítek nemáme. V podobných případech nám nejvíce pomůže včasné oznámení na lince 156, hlídky pak můžou zareagovat obratem a pátrat přímo v terénu,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Stanislav Sotolář.

Sociální pracovníci se klientům pečovatelské služby vždy prokazují průkazem zaměstnance města, který je opatřený fotografií. Bez toho by senioři neznámé osoby vůbec neměli vpustit do nemovitosti.

„Snažíme se nabádat naše klienty, aby pokud možno veškeré platby za obědy či další služby hradili bezhotovostně, to je nejbezpečnější. Naštěstí už zhruba 80 procent našich klientů volí tihle možnost. Pro ty, kteří platí v hotovosti, vždy dopředu vystavujeme daňový doklad, který shrnuje počet skutečně odebraných obědů i částku za ně. Úhrady navíc vybírají výhradně naše pečovatelky, které senioři dobře znají, nikdo jiný není pověřenou osobou k výběru hotovosti,“ ujistila Iveta Čípková.

Pracovníci odboru sociálních věcí už ve spolupráci s Městskou policií Blansko vytvořili text s upozorněním, který pečovatelky předaly všem stávajícím klientům.

Upozornění

Vážení klienti pečovatelské služby, upozorňujeme Vás na podvodné jednání osob, které se vydávají za zaměstnance města Blansko nebo pečovatelské služby a chtějí s Vámi projednávat různé záležitosti. V žádném případě s těmito osobami, které neznáte a nejste s nimi domluveni na schůzce, nejednejte a nedávejte jim žádné finanční částky. V případě, že máte podezření na podvodné jednání, okamžitě kontaktujte Městskou policii Blansko na čísle 156.

Podobnou situaci řešily pečovatelky v Blansku naposledy letos na jaře. Není zatím jasné, zda jde o stejného pachatele, ani to, zda muž pracuje sám či v nějaké skupině. „Oběti jsou převážně osaměle žijící senioři, kteří bydlí v Blansku. Všechny prosíme o spolupráci a všímavost,“ dodala vedoucí oddělení sociálních služeb.

 

Zdroj: Město Blansko

Ilustrační foto: archiv města