Středa 21.02.2024 16:52

Sociální pracovníci chtějí vlastní profesní komoru a zákon

Sociální pracovníci pomáhající občanům v tíživých situacích, jako jsou dluhové potíže, pracovně-právní vztahy, problémy v rodině apod. Dlouhodobě sami volají po zákonu o sociální práci, který by dal jasné mantinely jejich aktivitám. Ministerstvo práce a sociálních věcí ho plánuje předložit do konce tohoto roku. 

Třetinu problémů, které řeší občanské poradny, tvoří finanční potíže a zadlužení. Vyplývá to ze statistiky Asociace občanských poraden, která společně s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou uspořádala v Senátu seminář o zákonu o sociální práci. „Sociální pracovníci jsou i po necelých 30 letech našeho demokratického vývoje v postavení, které není důstojné. To se projevuje také ve finančním hodnocení sociálních pracovníků, které vůbec neodpovídá náročnosti práce. Přitom právě sociální práce usiluje o zlepšování kvality života lidí a rozvíjení potenciálu každého jednotlivce, skupin, společenství. A proto sociální pracovníci zaslouží ocenění. Zatím totiž zdaleka doceněni nejsou,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Miluše Horská v diskusi o zákonu o sociální práci, která měla umožnit diskusi k rodící se legislativě a formovat její směřování.

Při vytváření zákona se odborníci na ministerstvu inspirovali mj. na Slovensku, obdobně jako u našich sousedů má vzniknout profesní komora sociálních pracovníků, což má vést k zajištění kvality poskytované sociální práce.

Poptávka po zákonu vznikla zdola, od samotných sociálních pracovníků. Základním požadavkem je uznání sociální práce jako svébytného oboru, který vyžaduje vysokou míru odbornosti.

„Zákon o sociální práci je potřeba z důvodu zvyšování prestiže a kvality sociálních pracovníků. Mnohdy se setkáváme s despektem a sociální pracovníci také někdy působí spíše jako administrativní výpomoc, než jako odborná pracovní síla podporující ty, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. Přitom ale mají vysoké školy a je tedy třeba jasně ukotvit oblast a způsob jejich práce,“ uvedl Pavel Pěnkava ze Společnosti sociálních pracovníků ČR.

V České republice působí tisíce sociálních pracovníků. Pomáhají řešit problémy lidí v nepříznivé životní situaci, např. zadlužení rodin, ztrátu bydlení či zaměstnání, komunikaci s úřady, partnerské rozepře nebo právní spory v zaměstnání. Zajištují informace a konzultace, psychickou podporu a aktivní zapojení při řešení konkrétních problémů.

 

Eva Davidová, 21.06.2018

 

Zdroj: Senát ČR