Neděle 14.04.2024 0:49

monitoring médií

BBC: Zdravotnictví v Anglii nezvládá nárůst očních nemocí v důsledku stárnutí

Podle očních lékařů dojde v Anglii každý rok u stovek pacientů k nezvratné ztrátě zraku z důvodu přetížení kapacit zdravotních služeb a nedostatku financí. Předseda Royal College of Ophthalmologists, profesor Carrie MacEwen, pro BBC mimo jiné uvedl, že NHS bude mít problém reagovat na obrovský nárůst poptávky, který je způsoben nárůstem očních nemocí v populaci v důsledku stárnutí populace, která vyžaduje dlouhodobou péči.

BBC: Stovky mladých lidí s neurologickými poruchami jsou v domovech pro seniory

Důvodem je nedostatek specializovaných zařízení. Mezi neurologické nemoci patří Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, onemocnění motorického neuronu (MND), Huntingtonova choroba nebo poškození mozku. Skotská vláda uvedla, že chce, aby lidé byli léčeni ve svých domovech nebo tak blízko jejich domova, jak je to jen možné. 

APSS ČR: Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) jako největší profesní sdružení v sociálních službách vydala Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR.

Doporučený standard kvality vznikl na základě dvouleté práce týmu odborníků, jejichž cílem bylo vytvořit standard z pohledu uživatele služby, tj.