Středa 21.02.2024 15:14

V Českých Budějovicích proběhla VII. Konference primární prevence rizikového chování

Prevence nepříznivého rozvoje dítěte, sebepoškozování nebo záškoláctví, to byly jedny z mnoha témat letošní VII. Krajské konference primární prevence rizikového chování, která se uskutečnila stejně jako minulý rok ve dvou dnech 25. a 26. 4. v prostorách českobudějovické Střední průmyslové školy stavební. Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s již zmiňovanou Střední průmyslovou školou stavební. Konference se zúčastnilo každý den přibližně 120 účastníků z řad pracovníků základních a středních škol – ředitelé a jejich zástupci, školní metodici prevence, školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, poskytovatelé programů primární prevence a další, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Záštitu nad konferencí převzal Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Vlastní program Konference zajistili odborní a uznávaní lektoři, kteří se postarali o kvalitní a praktické příspěvky.

Výstupy konference v podobě prezentací lektorů budou zveřejněny spolu s dalšími podrobnostmi na webových stránkách Jihočeského kraje: www.kraj-jihocesky.cz v sekci Odboru sociálních věcí – Prevence rizikového chování.

Z dotazníků pro zpětnou vazbu vyplynulo, že konference splnila očekávání většiny účastníků a téma konference bylo vhodně zvoleno.

Z těchto dotazníků dále vyplynulo, že existuje stálá potřeba těchto společných setkávání, kde dochází k výměně odborných znalostí, navázání nových kontaktů, předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.

Velké poděkování patří přednášejícím, kteří se postarali o odborné příspěvky, odboru sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností za organizační zajištění, a především pak Střední průmyslové škole stavební za poskytnutí prostor a výbornou spolupráci.

 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje