Středa 21.02.2024 9:56

V Pardubicích v červnu poprvé vyjede senior taxi

Cestování po Pardubicích bude pro seniory a handicapované snazší. Město na základě koncesního výběrového řízení již vybralo dodavatele na provoz služby Senior taxi, s nejnižší nabídkovou cenou za jednu jízdu se jím stala společnost DICONT TRADE s.r.o ve městě známá také pod značkou Vi3. Speciálně označený vůz uzpůsobený i přepravě vozíčkářů do městských ulic vyjede poprvé 1. června, speciální průkazy pro využití této služby začne město vydávat 2. května.

Služba je určena seniorům nad 70 let a bez omezení věku také všem držitelům průkazů ZTP či ZTP/P. Klient však musí mít své trvalé bydliště na území statutárního města Pardubice a jeho cesty musí být realizovány za určitým účelem. „Podle našich odhadů by tuto službu mohlo potenciálně využívat až 18 tisíc seniorů a lidí s handicapem v Pardubicích. V rámci pilotního projektu jim budou sloužit dvě úplně nové Škody Octavia kombi, které zajišťuje dodavatel služby. Vozidla budou speciálně označená nápisem Senior taxi Pardubice se znakem města, aby je každý mohl ihned odlišit od ostatních taxi služeb,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Služba bude fungovat jako standardní taxíky, klienti budou moci činit své objednávky non-stop, provozní doba jízd byla i podle zkušeností z obdobných projektů z jiných měst stanovena od šesté hodiny ranní do půlnoci. „Senior taxi bude sloužit lidem v případě, že se budou potřebovat dopravit do nebo z některého z lékařských zařízení, na úřad, pobočku pošty, hřbitov, ale i třeba za kulturou do Východočeského divadla nebo na koncert Komorní filharmonie Pardubice. Veškeré cesty však musí být realizovány na území statutárního města Pardubice. Řada seniorů a handicapovaných navíc potřebuje s převozem pomoci, jedna osoba doprovázející klienta proto bude mít jízdu zdarma, taxíky budou schopné nabrat i mechanický vozík,“ popisuje fungování Senior taxi náměstek Rychtecký s tím, že řidiči ještě projdou speciálním školením, aby věděli, jak zacházet s klienty a vozíky.

 

Jedna cesta vyjde na 25 korun

Jedna cesta, tedy jízda jedním směrem, přitom seniora nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P vyjde na 25 korun (včetně DPH), zbylou částku bude dopravci hradit město. „Většina seniorů si normální taxi ze svého důchodu nebo s ohledem na zdravotní stav standardně dovolit nemůže. Jsme přesvědčeni, že například na cestu k lékaři nebo pro možnost vyřídit si potřebné věci na úřadě je tato podpora seniorů a lidí s handicapem ze strany města správná a potřebná. Klient Senior taxi za jednu jízdu skutečně uhradí taxikáři na místě jen 25 korun. Díky otevřenému výběrovému řízení se nám podařilo službu vysoutěžit za velmi dobrých podmínek. Město bude za jednu jízdu doplácet 41,42 korun včetně DPH, “ vysvětluje náměstek Rychtecký.

V praxi to bude fungovat tak, že taxi služba bude jednotlivé cesty zaznamenávat prostřednictvím on-line systému, aby město mohlo službu průběžně kontrolovat a vyhodnocovat. Na základě měsíčních výkazů uskutečněných jízd a vyúčtování pak bude město dodavateli doplácet zbylou část peněz, a to maximálně do částky 83 330 korun včetně DPH. Pokud se daný měsíc limit nevyčerpá, bude moci být použit v dalších měsících daného roku. „Pardubice budou ze svého rozpočtu tuto službu ročně podporovat částkou ve výši 1 milion korun, každý registrovaný zákazník přitom bude moci službu využít maximálně čtyřikrát do měsíce, každou jízdu bude řidič Senior taxi zaznamenávat uživateli služby přímo do průkazky. Pilotním projektem Senior taxi nechceme v žádném případě suplovat MHD, ale rozšiřujeme nabídku služeb pro lidi, kteří to budou potřebovat,“ doplňuje náměstek Rychtecký.

Klienti se tedy dopravci budou prokazovat speciálním průkazem, který město začne vydávat od 2. května. Průkaz klient získá na odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, tedy na adrese U Divadla 828. „Průkazy budeme vydávat v pondělí od 8:00 do 15:00 hodin, ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterky, čtvrtky a pátky od 8:00 do 12:00 hodin. Je třeba, aby si žadatelé s sebou vzali občanský průkaz, případně průkaz ZTP či ZTP/P, pokud jsou jeho držitelem, s vyplněním formuláře jim pomůžeme přímo na místě,“ dodává Michaela Stránská z odboru sociálních věcí.

Dodavatel služby na základě výběrového řízení získává smlouvu na provozování služby na dobu 1 roku s možností opce na 2 roky. K podpisu smlouvy chybí jen již formální odsouhlasení Ministerstvem financí, které město očekává v nejbližších dnech. Pokud se tato nová služba seniorům a lidem s handicapem v Pardubicích osvědčí a budou se službou včetně nastavených parametrů spokojeni, bude moci tato služba pokračovat i v dalších dvou letech.

 

Zdroj: Město Pardubice