Neděle 14.04.2024 0:24

Wales přijal akční plán pro demenci 2018-2022 s rozpočtem 10 milionů liber ročně

Velšská vláda oznámila nový akční plán na pomoc lidem žijícím s demencí ve Walesu (Dementia Action Plan for Wales 2018-2022). Nový plán zaměřený na transformaci péče o demenci ve Walesu byl zahájen 14. února ministrem zdravotnictví Vaughanem Gethingem. Tento nový inovační akční plán zajistí, aby lidé s demencí mohli žít co nejvíce nezávisle ve svých komunitách. Ministr zdravotnictví Vaughan Gething řekl, že chce, aby byl Wales národem přátelským demenci. Odhaduje se, že 50 000 lidí ve Walesu žije s demencí a toto číslo se stárnutím populace dále poroste. Ministr oznámil, že na pomoc lidem s demencí a na to, aby mohli žít co nejvíce nezávisle ve svých komunitách, bude vynaloženo 10 milionů liber ročně.

V předmluvě ministra k akčnímu plánu se uvádí: “Máme pro Wales jasnou vizi stát se národem přátelským k demenci, který uznává práva lidí s demencí cítit se cennými a žít co nejvíce nezávisle ve svých komunitách. Chceme vytvořit společnost bez stigmatu, ve které lidé žijící s demencí jsou i nadále zapojeni do každodenního života ve společnosti, která jim rozumí a ví, jak jim poskytnout podporu. To není něco, co mohou dokázat zdravotní a sociální služby samy. Dosažení společnosti přátelské lidem s demencí vyžaduje spolupráci napříč vládou, institucemi a celou společností. Naše národní strategie “Prosperita pro všechny” vyžaduje, abychom pracovali jinak, a to nejen na meziresortní úrovni v rámci vlády, ale také s našimi partnery a zúčastněnými stranami.”

Viz celé prohlášení ministra zdravotnictví k novém akčnímu plánu.

 

 

Wales: A dementia friendly nation

 

Zdroj: Alzheimer Europe, ČSG, z.s.