Neděle 19.05.2024 23:30

Webinář: Budoucnost univerzit třetího věku v ČR

Webinář s názvem „Budoucnost univerzit třetího věku v ČR“ se uskuteční 25. května od 14:00 do 16:00 hodin a zaměří se na poskytování kvalitního vzdělávání starším lidem, vývoj univerzit třetího věku, postavení seniorů na trhu práce i zkušenosti samotných studentů a přístup EU k této oblasti.

Program:

1.) Stárnutí a přístup EU k začleňování seniorů a jejich vzdělávání
Ing. Radka Maxová, europoslankyně

2.) Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025, cíle, plnění, možnosti podpory činnosti U3V ze strany MPSV
Mgr. Zuzana Jentschke Stöklová, MPSV, sekce podpory seniorů

3.) Senioři na trhu práce, aktuální situace, predikce dalšího vývoje
Mgr. Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce ČR

4.) Postavení U3V v českém vzdělávacím systému, možnosti jejich dalšího rozvoje a podpory ze strany MŠMT
Ing. Petr Valášek, MŠMT, vedoucí sekce podpory vysokých škol

5.) Má být profesní vzdělávání seniorů cílem české společnosti 21. století?
Lucie Vidovićová, Ph.D., Institut pro sociální politiku a ekonomii

6.) Vývoj a cíle AU3V
Mgr. Magdalena Edlová, DiS., prezidentka Asociace univerzit třetího věku

7.) Historická zkušenost s činností U3V Lékařské fakulty v Plzni
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., přednostka Ústavu sociálního a posudkového lékařství UK LFP

8.) U3V z pohledu studentů
PhDr. Naděžda Hrapková, PhD., prezidentka Evropské federace starších studentů

Více informací.