Středa 21.02.2024 16:42

Zásady: COVID 19 a starší lidé

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK zveřejnil “Zásady: Covid 19 a starší lidé”, obsahující doporučení a rady pro jednotlivé subjekty.

Zásady: COVID 19 a starší lidé

1. Stát: ochrana starších lidí: v současné době (po zavedení celkových protiepidemických opatření) jde o prioritní úkol veřejného zdravotnictví: starší lidé a chronicky nemocní jsou nejohroženější skupinou (s nejvyšší letalitou zejména nad 80 let)

 • je třeba chránit tyto občany
 • je třeba chránit ty, kteří o ně zajistí péči

2. Obce: starším lidem (70+) poskytnout konkrétní informace, které mohou pomoci (nikoli nedostupné telefony…)

 • vyzvat je, aby setrvali v domácím prostředí a minimalizovali kontakty
 • poskytnout informace, kam volat v případě potřeby tak, aby se nejdůležitější linky nezahltily (diferencovaně: zdravotní krize, mírné obtíže, potřeba zajistit léky, další pomoc, služby, zásobování)
 • vyzvat je, aby si včas řekli o pomoc

3. Obce: vyhledat zvláště rizikové občany (80+)

 • získat kontakty
 • oslovit a uklidnit je, poskytnout jim informace, vyzvat je, aby setrvali v domácím prostředí a minimalizovali kontakty
 • zjistit jejich potřeby (zda budou potřebovat pomoc, či zda mají rodinu či jiné, kdo jim pomáhá)
 • nastavit způsob komunikace
 • doptat se na konkrétní věci (kdo se o ně stará, co potřebují, zda mají léky atd.)

4. Obce ve spolupráci s místními službami (obchody, restaurace) a organizacemi, městskou policií atd.

 • domluvit se na možnosti zásobování seniorů doma (rozvoz obědů, nákupů, léků…)
 • „okénkový“, „bezkontaktní“ prodej s minimalizací kontaktu pro ty, kteří z domácnosti zajdou pro nákup
 • zorganizovat služby i dobrovolníky pro pomoc
 • zajistit bezpečnost

5. Praktičtí lékaři a jejich týmy

 • zajistit adekvátní postup v případě podezření či onemocnění
 • podporovat v lehčích případech péči doma
 • monitorovat stav
 • zajistit včas další péči
 • chránit své zdraví a zdraví svých spolupracovníků

6. Zdravotní a sociální služby v terénu

 • zachovat či rozšířit podle potřeb ve spolupráci s obcemi
 • chránit jejich pracovníky – jejich dostatek garantuje nezahlcení systému
 • podpora, posila, dostatek ochranných pomůcek

7. Pobytové služby a dlouhodobá péče

 • zajistit maximální možné setrvání lidí v těchto zařízeních posílením zdravotní péče
 • chránit klienty/pacienty i pracovníky

8. Akutní zdravotní péče

 • věk pacienta nesmí být ani v této složité situaci důvodem k diskriminaci v poskytování zdravotní péče, včetně péče akutní a intenzivní

9. Rodiny

 • měly by si být si vědomy, že v tomto případě představuje vyšší věk významné riziko
 • podporovat své starší členy rodiny, aby pečovali o sebe a své zdraví, aby zachovávali preventivní opatření
 • nabídnout pomoc
 • rodinní pečující, kteří zajišťují péči o své blízké, potřebují také dostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků i další podporu
 • starší (nad 70) a chronicky nemocné prarodiče chránit před kontaktem s dětmi, které mohou být přenašeči

10. Starší lidé – zajištění péče a služeb

 • informovat se a respektovat doporučení a hygienická opatření (včetně omezení kontaktů) – využívat linky pro seniory
 • poskytnout na sebe kontakty, možnosti spojení a informace pracovníkům obcí
 • umět si říci o pomoc, pokud ji potřebují – obrátit se na rodinu, známé, sousedy, pracovníky obcí, nezůstat sám
 • využívat služby (dovážka nákupů, jídla z restaurace), které se nabízejí, i když mohou být placené
 • neškudlit

11. Starší lidé – zachovat duševní a tělesnou pohodu

 • neriskovat, nepodceňovat situaci – ale ani nepanikařit
 • nenechat se zahltit zneklidňujícími zprávami, neviset stále na zpravodajství
 • normálně žít, pokračovat v práci a tom, co má smysl a co nás baví
 • zůstat pozitivní, zachovat optimismus, pochválit jiné (i sebe)
 • vycházet ven, do přírody, pohybovat se, cvičit

12. Věřme, že vše dobře dopadne

 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK