Neděle 14.04.2024 0:01

Znojemské školy opět poskytnou bezplatné obědy

Celkem pět znojemských škol se ve školním roce 2018/2019 zapojí do projektu Jihomoravského kraje, díky kterému získají finance na podporu dětí ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Jedná se o projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji. V letošním školním roce pomohl projekt ve Znojmě 69 dětem.

Znojemské školy se do projektu zapojují a každým rokem také stoupá počet dětí, kterým je podpora poskytnuta. V první výzvě se jednalo celkem o 31 žáků, v druhé o 52 a ve školním roce 2017/2018 obědvá zdarma 69 žáků.

„S radními jsme projekt rádi podpořili, neboť se jedná o smysluplnou podporu těm, kteří ji opravdu potřebují,“ říká starosta Znojma Jan Grois. Městu jako zřizovateli a ani samotným školám tímto nevzniká žádná finanční zátěž. Výdaje projektu jsou hrazeny z 85 % z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a z 15 % z prostředků státního rozpočtu.

Ve Znojmě se do projektu letos zapojí pět škol – ZŠ Mládeže, ZŠ a MŠ Pražská, ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ Klášterní, ZŠ nám. Republiky a ZŠ nám. Armády.

Cílem projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji je zajistit pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol dětem z rodin se složitou rodinnou situací. Tímto škola poskytne dítěti možnost zůstat v odpoledních hodinách, účastnit se zájmových aktivit a zapojit se do kolektivu. Zároveň tak kontroluje docházku, neboť pravidelná docházka je jedna z podmínek poskytnutí financí.

 

Zdroj: Město Znojmo