Sobota 22.06.2024 14:32

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku

Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost v práci (EU-OSHA) vydala závěrečnou zprávu Bezpečnější a zdravější práce v každém věku (viz executive summary). Projekt „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní síly“ byl zahájen a financován Evropským parlamentem a realizovala jej EU-OSHA z pověření Evropské komise.

Cílem Evropského parlamentu bylo prozkoumat možnosti, jak zlepšit zdraví a bezpečnost při práci s ohledem na výzvy, jež představuje stárnoucí pracovní síla, a napomoci rozvoji politiky v této oblasti. Projekt realizovaný agenturou poskytuje komplexní přehled témat souvisejících se stárnutím, prací, bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a analyzuje politiky a iniciativy, které se v celé Evropě stárnutím pracovní síly zabývají. Projekt zohlednil rovněž výzkum nadace Eurofound  o udržitelné zaměstnanosti.

Viz též interaktivní vizuální prezentace  klíčových výsledků projektu, včetně údajů o demografii, zaměstnanosti, pracovních podmínkách a zdraví a rovněž příkladů BOZP a souvisejících politik v celé Evropě, jež se zabývají výzvami spočívajícími ve stárnutí pracovní síly.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA – European Agency for Safety & Health at Work) je agenturou Evropské unie, která zpracovává a poskytuje informace, statistiky a nástroje pro zlepšení zdraví a bezpečnosti v pracovním životě.

 

Zdroj: osha.europa.eu (EU-OSHA)