Sobota 22.06.2024 15:26

age management

VIDEO: Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost. To je hlavní sdělení kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017 má čtyři hlavní cíle:

  1. propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života,
  2. předcházet zdravotním problémům po celou dobu pracovního života,
  3. zprostředkovávat zaměstnavatelům a zaměstnancům možnosti řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a
  4. podporovat výměnu informací a správné praxe.

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku

Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost v práci (EU-OSHA) vydala závěrečnou zprávu Bezpečnější a zdravější práce v každém věku (viz executive summary). Projekt „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní síly“ byl zahájen a financován Evropským parlamentem a realizovala jej EU-OSHA z pověření Evropské komise.

Rehabilitace a návrat do zaměstnání: nová zpráva ukazuje úspěšné strategie managementu stárnutí

Zdravotní problémy jsou nejčastějším důvodem k odchodu ze zaměstnání před dosažením odchodového věku a výzkum ukazuje, že dlouhodobá pracovní neschopnost podstatně zvyšuje riziko odchodu z trhu práce. To je důvod, proč opatření a politika prevence disability, rehabilitace a návratu do zaměstnání tvoří důležitou součást kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny.