Do projektu Generační tandem se ve Středočeském kraji zapojilo 31 zaměstnavatelů

Celkem 31 zaměstnavatelů se dosud zapojilo do regionálního individuálního projektu „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II”, který realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Dalších 34 firem projevilo zájem o vstup do programu.

Číst dále

Pohoda je nejdůležitějším důvodem pro setrvání důchodců v práci

Pokud starobní důchodci pokračují ve výdělečné činnosti a zaměstnání, je to obvykle proto, že je jejich práce baví (26%) nebo z důvodu zvýšení jejich příjmu (19%). Dalším důvodem pro výdělečnou činnost seniorů je pocit potřebnosti (15%) a kontakt s ostatními (13%).

Číst dále

VIDEO: Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost. To je hlavní sdělení kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017 má čtyři hlavní cíle:

  1. propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života,
  2. předcházet zdravotním problémům po celou dobu pracovního života,
  3. zprostředkovávat zaměstnavatelům a zaměstnancům možnosti řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a
  4. podporovat výměnu informací a správné praxe.
Číst dále

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku

Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost v práci (EU-OSHA) vydala závěrečnou zprávu Bezpečnější a zdravější práce v každém věku (viz executive summary). Projekt „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v kontextu stárnoucí pracovní síly“ byl zahájen a financován Evropským parlamentem a realizovala jej EU-OSHA z pověření Evropské komise.

Číst dále

Rehabilitace a návrat do zaměstnání: nová zpráva ukazuje úspěšné strategie managementu stárnutí

Zdravotní problémy jsou nejčastějším důvodem k odchodu ze zaměstnání před dosažením odchodového věku a výzkum ukazuje, že dlouhodobá pracovní neschopnost podstatně zvyšuje riziko odchodu z trhu práce. To je důvod, proč opatření a politika prevence disability, rehabilitace a návratu do zaměstnání tvoří důležitou součást kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny.

Číst dále

Shrnutí: Zpráva o analýze správné praxe při podpoře zdraví v jakémkoliv věku

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety & Health at Work – EU-OSHA) zveřejnila zprávu “Safer and healthier work at any age: Analysis report of workplace good practices and support needs of enterprises” (stáhnout zprávu).

Číst dále

Management stárnoucí pracovní síly v Evropě

Evropská pracovní síla stárne a efektivní age management je klíčovým faktorem pro zajištění bezpečných a zdravých podmínek během celého pracovního života. V rámci probíhající kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku byla nyní ve 25 jazycích zveřejněna infografika (stáhnout v pdf).

Číst dále