Čtvrtek 29.02.2024 5:15

Celostátní konference o sekundární osteoporóze (6.4.-7.4. 2018 v Parkhotelu v Plzni)

Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP Vás srdečně na  XIII. Celostátní konferenci sekundární osteoporóza, která se koná  6.4.-7.4. 2018 v Parkhotelu v Plzni. Stejně jako v předchozích letech i důležitou částí programu je také sesterská sekce. Velice rádi Vás uvítáme jako přednášející i jako účastníky této tradiční konference. Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 11.3. 2018. Podrobnosti o konferenci najdete na www.osteoplzen.cz .

 

Nosnými tématy sesterské sekce jsou:

 • Možnosti zkvalitnění péče u osteologických pacientů
 • Péče o pacienty po fraktuře femuru
 • Péče o pacienty po vertebroplastice
 • Pohybová léčba osteoporózy
 • Výživa a osteoporóza
 • Přístup k dětským pacientům s osteoporózou
 • Kazuistiky sekundární osteoporózy
 • Péče o pacienty po zlomeninách prox. femuru
 • Péče o pacienty po osteoporotických zlomeninách.

 

Témata lékařské sekce jsou:

 1. Hraniční indikace pro léčbu osteoporózy – návrhy řešení
 2. Lokální osteoporóza a imobilizační osteoporóza
 3. Nové aspekty bezpečnosti léčby osteoporózy
 4. Léky indukovaná osteoporóza
 5. Hyperkalciurie výskyt a možnosti jejího řešení
 6. Fracture  Liaison Servis praktická realizace
 7. Právní aspekty zdravotní péče  a  GDPR
 8. Nevyjasněné případy
 9. Mužská osteoporóza
 10. Revmatologická onemocnění a jejich vliv na skelet
 11. Ostatní formy sekundární osteoporózy a projevy stárnutí

 

Děkuji za spolupráci a věřím, že pro Vás účast na konferenci Sekundární osteoporóza bude přínosná a že svými znalostmi a zkušenostmi přispějete ke zlepšení péče o pacienty.

 

Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference