Sobota 22.06.2024 15:40

Publikace: Domovy pro seniory v Evropě: Veřejní, soukromí a neziskoví poskytovatelé

Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovník podmínek se sídlem v irském Dublinu (Eurofound) před nedávnem vydala publikaci s názvem “Care homes for older Europeans: Public, private and not-for-profit providers“. S růstem střední délky života se zvyšuje také potřeba cenově dostupné a kvalitní péče pro seniory v Evropské unii. Během posledních několika let došlo k rozšíření soukromého sektoru z hlediska počtu domovů a lůžek poskytujících dlouhodobou péči seniorům. K tomuto nárůstu dochází v době, kdy současně klesá nebo roste jen velmi pomalu počet a rozsah služeb poskytovaných ve veřejných zařízeních, tj. zařízených zřizovaných kraji, obcemi nebo státem. Publikace proto analyzuje služby poskytované ve veřejném a soukromém sektoru, jak se tyto služby liší z hlediska kvality, dostupnosti, nákladnosti a efektivity. S tím jak  roste role soukromých podkytovatelů ppobytových služeb dlouhodobé péče, náklady pro uživatele pravděpodobně porostou a zvýší se tak bariéry v důsledko snížené finanční dostupnosti těchto služeb, pokud nebude růst podílu soukromých zařízení doprovázen také odpovídajícím nárůstem dávek, které umožní uživatelům tyto služby využívat. Tam jsou také rozdíly v umístění různých typů domovů péče, se soukromými domovy péče více pravděpodobný být nalezený v bohatých městských oblastech. Existují rovněž rozdíly v distribuci různých typů zařízení, přičemž soukromé služby lze najít zejména v bohatších městských oblastech. Rozdíly mezi uživateli jsou ovlivněny nákladností a návratností poskytování těchto služeb. Publikaci si můžete stáhnout na stránkách Eurofoundu.
 

 

Domovy pro seniory v Evropě: veřejní, soukromí a neziskoví poskytovatelé

Zdroj: Eurofound