Středa 21.02.2024 9:45

Diskuse: Zelená kniha o stárnoucí společnosti

Organizace Population Europe publikovala diskusní materiál Zelená kniha o stárnoucí společnosti. Tato zelená kniha pokrývá široké spektrum témat a spojuje pohledy předních odborníků z různých vědních oborů od demografie, sociologie, psychologie a epidemiologie až po ekonomiku, politiku a historii. Ve svých krátkých příspěvcích autoři předkládají poznatky, které osvětlují tyto základní oblasti. Je zřejmé, že diskutovaná témata neposkytují úplný obraz o rozmanitosti demografických změn, které zahrnují ještě širší škálu otázek, například týkajících se rodinné a migrační politiky. Příspěvky těchto odborníků by však měly povzbudit čtenáře, aby přemýšleli o tom, jak můžeme řešit fenomén zvyšující se délky života a podpořit výměnu názorů na jednu z nejdůležitějších otázek pro budoucnost naší společnosti. Protože nakonec je jistá jen jedna věc: Demografická změna.

 

 

Zdroj: Population Europe