Středa 21.02.2024 8:25

Nová příručka WHO o věku přátelských prostředích

Tato příručka vychází z poznatků získaných na základě existujících věku přátelských (age-friendly) iniciativ v Evropě. Staví tak na bohatých místních a regionálních opatřeních, která jsou nyní k dispozici, stejně jako z nejnovějších důkazů z výzkumu. Tato publikace propojuje aktivity, které mohou vytvořit širší kontext evropských zdravotních a sociálních politik pro stárnoucí populaci.

Politiky vytvářející prostředí přátelské každému věku se v Evropě a na celém světě staly silným hnutím, do kterého je zapojen stále větší počet měst a obcí, místních a regionálních samospráv. Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila tuto publikaci pro tvůrce politik na místní úrovni. Nabízí nové zaměření se na vzájemné synergie a vazby mezi osmi oblastmi a na to, jak mohou společně přispět k dosažení cílů, jako je zvýšení sociálního začlenění, podpora fyzické aktivity nebo podpora lidí žijících s demencí.

Nová příručka WHO je výsledkem společného projektu “Věku přátelské prostředí v Evropě” (Age-friendly Environments in Europe, AFEE) Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění a Regionálním úřadem WHO pro Evropu.

Příručka rozšiřuje rámec dřívější publikace WHO Globální města přátelská seniorům, která inspirovala iniciativy místních samospráv ve městech a komunitách na celém světě. Původní globální příručka Světové zdravotnické organizace shrnuje osm oblastí věku přátelského prostředí a jejich charakteristiky, které starší lidé označují za klíčové.

 

Zdroj: Towards an age-friendly EU (www.agefriendlyeurope.org)