Sobota 22.06.2024 15:11

Důchod berou téměř tři miliony obyvatel ČR

Důchod starobní, invalidní a pozůstalostní pobíralo na konci loňského roku 2,9 milionu lidí. Uvedla to  Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která K 31. prosinci evidovala 2 895 963 důchodců, kterým vyplatila celkem 3 508 301 starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. V prosinci loňského roku pobíralo starobní důchod 2 403 933 lidí, invalidní důchod 424 242 a sólo pozůstalostní důchod 67 788 osob. Pozůstalostních důchodů bylo vypláceno spolu s přímým důchodem (starobním nebo invalidním) 612 338. Český důchod v zahraničí pobíralo 93 236 osob. Na důchodech, které jsou mandatorním výdajem státu, vyplatila ČSSZ přes 404 miliardy Kč. Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za období leden až prosinec 2017 činily 405,3 miliard Kč. Systém byl tedy minulý rok v přebytku.

Průměrná výše důchodu

K témuž datu činila průměrná výše starobního důchodu 11 850 Kč, z toho u mužů 13 076 Kč a u žen 10 758 Kč (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody včetně předčasných a bez souběhů s pozůstalostním důchodem). V průměru nejvyšší důchody pobírali důchodci v Praze (12 646 Kč) a ve Středočeském kraji (12 004 Kč), nejnižší, a to 11 496 Kč, v kraji Olomouckém.

Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil průměrně 10 655 Kč (pro invaliditu druhého stupně 6 922 Kč a prvního stupně 5 998 Kč). Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 677 Kč, vdovecký 6 815 Kč a sirotčí 6 078 Kč.

V roce 2017 ČSSZ obdržela 206 995 nových žádostí o důchod, z toho 18 079 s mezinárodním prvkem.

 

Tabulka 1: Další vybrané ukazatele důchodové statistiky

k 31. 12.

2015

2016

2017

Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním důchodem

2 376 883

2 395 382

2 403 933

Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním důchodem

421 655

425 788

424 242

Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo)

75 415

71 299

67 788

POČET DŮCHODCŮ v ČR celkem

2 873 953

2 892 469

2 895 963

 

 

 

 

Počet důchodců s výplatou do ciziny

87 588

90 464

93 236

 

 

 

 

Starobní důchody

2 376 883

2 395 382

2 403 933

     z toho předčasné důchody

586 009

603 501

618 842

Invalidní důchody

421 655

425 788

424 242

Pozůstalostní důchody

693 859

687 795

680 126

POČET DŮCHODŮ vyplácených v ČR celkem

3 492 397

3 508 965

3 508 301

 

 

 

 

Počet důchodů vyplácených do ciziny

90 865

93 880

96 760

 

 

 

 

Průměrná výše starobního důchodu v Kč

11 348

11 460

11 850

     Muži

12 551

12 662

13 076

     Ženy

10 302

10 402

10 758

Zdroj: ČSSZ 

 

Tabulka 2: Počty důchodců a průměrná výše sólo starobního důchodu

Kraj

Počet důchodců

Průměrná výše sólo 
starobního důchodu

starobní

invalidní

pozůstalostní

muži

ženy

celkem

Hl. město Praha

267 951

32 174

6 593

13 767 Kč

11 737 Kč

12 646 Kč

Středočeský

285 441

47 547

8 113

13 235 Kč

10 856 Kč

12 004 Kč

Jihočeský

148 308

26 637

4 099

12 849 Kč

10 760 Kč

11 755 Kč

Plzeňský

133 451

25 438

3 198

12 960 Kč

10 736 Kč

11 797 Kč

Karlovarský

67 329

10 960

1 931

12 665 Kč

10 484 Kč

11 497 Kč

Ústecký

182 531

41 470

5 815

12 992 Kč

10 562 Kč

11 706 Kč

Liberecký

101 867

18 919

2 762

12 866 Kč

10 746 Kč

11 740 Kč

Královéhradecký

134 981

22 638

3 338

12 823 Kč

10 729 Kč

11 712 Kč

Pardubický

121 455

22 879

3 216

12 754 Kč

10 592 Kč

11 624 Kč

Vysočina

122 321

22 159

3 020

12 726 Kč

10 512 Kč

11 587 Kč

Jihomoravský

267 529

54 187

6 933

12 879 Kč

10 685 Kč

11 706 Kč

Olomoucký

149 202

23 537

4 389

12 634 Kč

10 504 Kč

11 496 Kč

Zlínský

138 929

25 759

4 073

12 830 Kč

10 571 Kč

11 629 Kč

Moravskoslezský

282 638

49 938

10 308

13 612 Kč

10 335 Kč

11 914 Kč

Celkem ČR

2 403 933

424 242

67 788

13 076 Kč

10 758 Kč

11 850 Kč

Zdroj: ČSSZ