Neděle 14.04.2024 1:06

V regionech ČR startuje projekt zaměřený na podporu aktivního života seniorů

Změnit přístup představitelů v obcích a zvýšit tím podporu seniorů napříč Českou republikou má za cíl projekt EAPN ČR, členské organizace Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Součástí projektu bude např. Národní setkání seniorů žijících v chudobě a sociálním vyloučení, pořádání seminářů v regionech, informační kampaň, poradenství.

Dlouhodobých cílů projektu hodlá EAPN ČR dosáhnout prostřednictvím užší spolupráce a koordinace působení seniorských a proseniorských organizací – přípravou a konáním Národního setkání seniorů žijících v chudobě a sociálním vyloučení, cíleným ovlivňováním a vzděláváním řídících pracovníků z krajů a obcí – pořádáním seminářů v regionech, a informační a osvětovou kampaní – prostřednictvím webového portálu EAPN ČR se specializovanou rubrikou, poradenstvím, vydáním publikace a propagačních materiálů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na dosažení změn v přístupu představitelů obcí.

„Prostřednictvím různorodých aktivit plánujeme zviditelnit problematiku seniorů, jejich ohrožení a možnosti podpory. Naše pracovní skupiny připravují metodiky a doporučení zaměřená nejpalčivější oblasti života českých seniorů, mezi něž patří bydlení, nízké příjmy, sociální a zdravotní služby a jejich funkční a informační gramotnost“ říká předseda EAPN ČR PhDr. Karel Schwarz.

Projekt byl podpořen MPSV ČR a navazuje na již realizovaný projekt „Aktivně a autonomně ve stáří“, v jehož rámci se uskutečnilo několik setkání představitelů seniorských a proseniorských organizací v ČR na celostátní i regionální úrovni. Na těchto setkáních byly dohodnuty priority, které jsou klíčové pro rozvoj podpory seniorů a jejich aktivního života.

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení je nezávislou sítí organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením v Evropě. V České republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR. Cílem organizací sdružených v EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení společností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

 

Kontakt:

Mgr. Jarmila Neumannová
E-mail: komunikace@eapncr.org
Tel.: +420 774 894 848

 

(foto: freeimages.com)