Nejvyšší míra zaměstnanosti starších lidí je ve Švédsku, Německu a Dánsku

Ve srovnání s rokem 2016 se míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v roce 2017 zvýšila ve všech členských státech EU. Více než dvě třetiny lidí ve věku 55 až 64 let jsou aktivní na trhu práceve Švédsku, Německu, Dánsku a Estonsku, více než polovina ve dvaceti členských státech EU.

Číst dále

Nový dotační program Plzně zvýší platy v sociálních službách

Plzeň vypíše zcela nový dotační program, kterým chce navýšit mzdy pracovníkům v sociálních službách, konkrétně těm, kteří se přímo starají o seniory nebo zdravotně postižené. Dotační program nazvaný Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd připravil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Číst dále

Do projektu Generační tandem se ve Středočeském kraji zapojilo 31 zaměstnavatelů

Celkem 31 zaměstnavatelů se dosud zapojilo do regionálního individuálního projektu „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II”, který realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Dalších 34 firem projevilo zájem o vstup do programu.

Číst dále

Pohoda je nejdůležitějším důvodem pro setrvání důchodců v práci

Pokud starobní důchodci pokračují ve výdělečné činnosti a zaměstnání, je to obvykle proto, že je jejich práce baví (26%) nebo z důvodu zvýšení jejich příjmu (19%). Dalším důvodem pro výdělečnou činnost seniorů je pocit potřebnosti (15%) a kontakt s ostatními (13%).

Číst dále

Nová britská strategie chce podpořit setrvání osob 50 plus v zaměstnání, včetně druhé kariéry

Nová vládní strategie “Fuller Working Lives A Partnership Approach”  vyzývá zaměstnavatele, aby zvýšili počet starších pracovníků a “neodepisovali” lidi po dosažení určitého věku. Zaměstnavatelé tak mají v souladu s politickou vizí současné vlády pomoci vybudovat zemi, která funguje pro všechny obyvatele. 

Číst dále

OECD: Dopad deprese na zaměstnanost starších lidí v Evropě

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je deprese nejčastější příčinou onemocnění ve  středně a vysoko příjmových zemích, což podle odhadů způsobuje Evropě ekonomické ztráty ve výši zhruba 118 miliard EUR ročně, v důsledku snížení produktivity na trhu práce, tj.

Číst dále

Mýty o starobních a invalidních důchodech

Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. ČSSZ proto ve třech dílech vysvětlila přetrvávající mýty o starobních a invalidních důchodech.

Číst dále

Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí (Hana Geissler)

Geissler_volno_na_peci76b30.pngDiakonie ČCE vydala publikaci Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí. Autorka Hana Geissler v ní analyzuje ekonomickou aktivitu pečujících osob, současné nástroje jejich podpory na trhu práce a zejména možnosti a parametry zavedení volna na péči v kontextu právní úpravy a zkušeností ze zahraničí (Rakousko, Irsko, Německo).

Číst dále