Středa 21.02.2024 15:28

práce a příjem

Nejvyšší míra zaměstnanosti starších lidí je ve Švédsku, Německu a Dánsku

Ve srovnání s rokem 2016 se míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let v roce 2017 zvýšila ve všech členských státech EU. Více než dvě třetiny lidí ve věku 55 až 64 let jsou aktivní na trhu práceve Švédsku, Německu, Dánsku a Estonsku, více než polovina ve dvaceti členských státech EU.

Nový dotační program Plzně zvýší platy v sociálních službách

Plzeň vypíše zcela nový dotační program, kterým chce navýšit mzdy pracovníkům v sociálních službách, konkrétně těm, kteří se přímo starají o seniory nebo zdravotně postižené. Dotační program nazvaný Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd připravil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Nová britská strategie chce podpořit setrvání osob 50 plus v zaměstnání, včetně druhé kariéry

Nová vládní strategie “Fuller Working Lives A Partnership Approach”  vyzývá zaměstnavatele, aby zvýšili počet starších pracovníků a “neodepisovali” lidi po dosažení určitého věku. Zaměstnavatelé tak mají v souladu s politickou vizí současné vlády pomoci vybudovat zemi, která funguje pro všechny obyvatele. 

OECD: Dopad deprese na zaměstnanost starších lidí v Evropě

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je deprese nejčastější příčinou onemocnění ve  středně a vysoko příjmových zemích, což podle odhadů způsobuje Evropě ekonomické ztráty ve výši zhruba 118 miliard EUR ročně, v důsledku snížení produktivity na trhu práce, tj.

Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí (Hana Geissler)

Geissler_volno_na_peci76b30.pngDiakonie ČCE vydala publikaci Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí. Autorka Hana Geissler v ní analyzuje ekonomickou aktivitu pečujících osob, současné nástroje jejich podpory na trhu práce a zejména možnosti a parametry zavedení volna na péči v kontextu právní úpravy a zkušeností ze zahraničí (Rakousko, Irsko, Německo).