Neděle 19.05.2024 21:46

Experti hodnotili naplňování Strategie vzdělávání 2020

U příležitosti zveřejnění externího hodnocení dosavadního naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (Strategie 2020) se 12. dubna 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil odborný seminář. Hlavními tématy semináře byly tři klíčové priority​ Strategie 2020: snižování nerovností ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

Členové expertní skupiny na semináři představili výsledky vyhodnocení naplňování Strategie 2020 v polovině její platnosti, ​přičemž tato hodnotící zpráva byla dvanáctičlenným expertním týmem zpracováno v průběhu roku 2017. “Seminář představuje podrobnější prezentaci odborného hlediska na dosavadní naplňování Strategie, které připravila skupina expertů. Tyto výstupy přinášejí pro ministerstvo důležité poznatky pro další směřování Strategie 2020,” uvedl státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč. 

Expertní tým považuje strategické priority vymezené ve Strategii 2020 nadále za vysoce relevantní a stále aktuální. Stejně tak hodnotící tým považuje za relevantní většinu specifických cílů a navržených opatření. Experti MŠMT dále doporučili zásadně zlepšit kvalitu řízení v oblasti vzdělávání na všech úrovních a komunikaci mezi všemi aktéry. Ministerstvo by rovněž mělo obrátit pozornost k oblastem, které jsou velkou výzvou pro vzdělávací politiku v budoucím období a které bude třeba dále rozpracovat.

V návaznosti na proběhlý seminář MŠMT následně plánuje intenzivně jednat  se všemi klíčovými aktéry vzdělávací politiky a v rámci přípravy nové strategie, popř. aktualizace Strategie 2020, uskutečnit další akce, například kulaté stoly či diskuzní panely.

 

Přílohy:

 

Zdroj: MŠMT ČRvzdelavani2020.cz