Sobota 22.06.2024 13:59

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni nabízí místa v navazujícím magisterském studiu Ošetřovatelství

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni nabízí všeobecným sestrám volnou kapacitu míst v navazujícím magisterském studijním programu Ošetřovatelství (info), kombinovaná forma, studijní obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Informace o přijímacím řízení naleznete zde. Termín podání přihlášek ke studiu je do 31.3. 2017

Bližší informace o studijní programu naleznete na stránkách Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Informace o přijímacím řízení a přípravném kurzu na přijímací řízení je k dispozici na stránkách fakulty (Viz též informační leták na stránkách České asociace sester).

Pokud máte zájem o studium, neváhejte se s dotazy obracet na vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence PhDr. Jitku Krocovou (krocovaj@kos.zcu.cz, tel: 377 633 776) nebo na Studijní oddělení FZS ZČU paní Stanislavu Novou (stnova@fzs.zcu.cz, tel.: 377 633 710).

 

 (foto: pixabay.com)