Neděle 14.04.2024 0:42

Nejlepší města pro stárnutí v USA: Zpráva Milken Institute za rok 2017

Centrum pro budoucnost stárnutí Milken Institute v USA (Center for the Future of Aging, Milken Institute) vydalo zprávu Best Cities for Successful Aging, která prostřednictvím indexu hodnotí města v USA a jejich schopnost reagovat na očekávání nejrychleji rostoucí části populace. V době, kdy se délka života prodlužuje na osmdesát, devadesát a dokonce 100 let, představa odpočinku postupného se stažení ze scény podle předsedy Institutu Paula Irvinga mizí. S darem dlouhověkosti podle něho přichází nové příležitosti pro starší dospělé pro pokračování v práci a vzdělání, sociální a občanské angažovanosti a bohaté interakce s mladšími lidmi i mezi sebou navzájem. Současně rychle rostoucí populace chce lepší zdravotní péči a lepší finanční zabezpečení.

“Starší lidé a prostředí, ve kterém žijí, jsou různorodé, dynamické a měnící se; dohromady představují neuvěřitelný potenciál, který umožňuje nebo naopak omezuje zdravé stárnutí”. (WHO)

Třetí vydání této průkopnické zprávy metodicky hodnotí, jak území metropolitních oblastí USA slouží potřebám a očekáváním historicky největší populaci starších dospělých, aby jim umožnily stárnout produktivně, bezpečně a v optimálním zdraví. 

 

 

Publikace hodnotí 381 metropolitních oblastí s použitím vylepšené metodiky a aktualizovaných údajů v devíti kategoriích. Cílem je pomoci lidem rozvinout potenciál ve vyšším věku, který, jak ukazuje výzkum, je nesmírně přínosný nejen pro starší dospělé, ale i pro jednotlivce v celém věkovém spektru a pro širší společnosti.

 

Důvodem, proč jsou města a oblasti hodnoceny a jsou sestaveny žebříčky je snaha podnítit poctivé soupeření a podnítit zlepšení sociální infrastruktury, která by sloužila rostoucí městské populaci. Chceme podpořit osvědčené postupy a inovace spolu s dialogem zaměřeným na řešení mezi lídry, kteří rozhodují, a zainteresovanými subjekty.

 

 

Města a obce po celém světě usilují o to, aby se stala více přátelská lidem v každém věku a snaží se lépe přizpůsobit potřebám stárnutí populace a dlouhověké společnosti. Světová zdravotnická organizace v rámci projektu měst přátelských seniorům zveřejnila databázi příkladů dobrá praxe (Globální databáze opatření přátelských věku a stárnutí – viz Global Database of Age-friendly Practices)  I malá opatření mohou podle WHO přinést význam rozdíl v kvalitě života a prostředí pro všechny generace.

 

 

Starostka Osla Marianne Borgen hovoří o zapojení svého města do kampaně WHO proti ageismu.

 

Zdroj: Center for the Future of Aging (Milken Institute), Světová zdravotnická organizace