Středa 21.02.2024 10:24

Geriatrická paliativní péče I. (12. 4. 2017, Jihlava)

Sekce Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny (ČSPM ČLS JEP) ve spolupráci s odborem zdravotnictví Kraje Vysočina pořádají workshop (klinický den ČSPM) na téma: Geriatrická paliativní péče I. (Domovy se zvláštním režimem, léčebny dlouhodobě nemocných, interní oddělení, komunitní péče: společné principy) – viz program níže.

Interaktivní workshop s diskusí klinických kazuistik, příklady dobré praxe a diskusí výstupů k organizačním změnám se uskuteční 12. dubna 2017 od 9.00 do 14.30 hodin v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina (v místnosti B 3.15 a B 3.16) – viz pozvánka ke stažení. Účast na workshopu je zdarma. Přihlašování na vzdelavani.paliativnimedicina.cz prostřednictvím interaktivního formuláře, maximální počet účastníků 90.

 

Facilitace a odborná garance:

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., prim. MUDr. Eva Balnerová, prim. MUDr. Pavel Svoboda, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., MUDr. Vendula Mazancová, MUDr. Dana Hrnčiariková, PhD., prim. MUDr. Jitka Čulíková

 

Program:

9.00 – 10.00 Uvítání, představení ustavujícího výboru Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP,  „křest“ knihy Geriatrická paliativní péče

10.00 – 10.30 Geriatrická paliativní péče na interním oddělení (prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.)

10.30 – 11.00 Stárnutí populace – role geriatrů? (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.)

11.00-11.30 diskuse

Přestávka 30 minut, káva a čaj k dispozici

12.30-14.00 klinické kazuistiky, klíčové výstupy budou zaznamenány a rozeslány účastníkům, 30 minut na kazuistiku a její rozbor

Kazuistika č. 1 – GPP/demence v prostředí krajské nemocnice – prim. MUDr. Eva Balnerová, LDN a paliativní oddělení Krajské nemocnice Jihlava, ČSPM ČLS JEP

Kazustika č. 2 – GPP v mobilní specializované paliativní péči, prim. MUDr. Pavel Svoboda, Mobilní hospic sv. Zdislavy Ttřebíč

Kazuistika č. 3 – GPP v ordinaci praktického lékaře, MUDr. Vendula Mazancová, vedoucí lékař ZZS JČK OS Jindřichův Hradec, Mobilní hospic Pelhřimov

14.00 – 14.30 závěry

 

Zdroj: ČSPM