Neděle 19.05.2024 21:45

Gerontologické dny Severozápad 2018 (17. května 2018, Sokolov)

Dne 17. května 2018 se v Městském domě kultury v Sokolově koná kongres Gerontologické dny Severozápad 2018. Událost navazuje na tradici předcházejících dvanácti ročníků, které se uskutečnily v Plzni, Karlových Varech, Teplicích, Ústí nad Labem, Sokolově a Chebu. Cílem  kongresu je setkání, diskuse a výměna praktických zkušeností mezi odborníky za sociálně-zdravotní oblasti; zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně sociální péče o seniory a vytvoření pozitivních pohledů na stáří a zapojení veřejnosti na řešení problematiky péče o seniory. Odborným garantem kongresu je MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., který na konferenci vystoupí se dvěma příspěvky: “Etika testování geriatrického pacienta” a “Stáří, smrt a ekonomika – diskurz o neomaltuziánství, stříbrné ekonomice, byznysu se smrtí, úctě k životu a nechávání zemřít „životy nehodné života“ v kontextu demografické změny”.

 

Program

I. blok

 • Sonda do farmakoterapie u křehkých geriatrických pacientů – PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., Nemocnice na Homolce, Oddělení klinické farmacie
 • Nadbytečná medikace v každodenní praxi – MUDr. Petra Kozmová, Nemocnice následné péče Ryjice
 • Podávání léků v pobytových zařízeních sociálních služeb – JUDr. Bc. Zuzana Blažková, Domov se zvláštním režimem „Matyáš’“ v Nejdku
 • Nežádoucí účinky psychofarmak – Buďme opatrní, je méně opravdu více? – PharmDr. Ivana Tašková, Psychiatrická nemocnice Bohnice

II. blok

 • Etika testování geriatrického pacienta – MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Odborný garant kongresu
 • Kognitivní funkce, soběstačnost a kategorizace jejich poruch – doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., Poradna pro poruchy paměti – Nemocnice Královské Vinohrady
 • Nové kognitivní testy – doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., Poradna pro poruchy paměti – Nemocnice Královské Vinohrady

III. Blok:

 • Certifikace paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb – Mgr. David Šourek, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • Poskytování paliativní péče v podmínkách pobytových zařízení sociálních služeb – Bc. Petra Šindelářová Svatošová, odbor sociálních věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Nová hospicová péče v Karlovarském kraji – Rehos Nejdek  Bc. Michaela Zettlová, DiS., Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče
 • Využití specializované paliativní péče v pobytových službách – Mgr. et Mgr. Karolína Hrdá, Domov Sue Ryder

IV. Blok:

 • Stáří, smrt a ekonomika – diskurz o neomaltuziánství, stříbrné ekonomice, byznysu se smrtí, úctě k životu a nechávání zemřít „životy nehodné života“ v kontextu demografické změny – MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Odborný garant kongresu
 • Péče o duchovní potřeby seniorů – sestra Tobia Matějková,  Česká provincie Kongregace Milosrdných sester svatého kříže
 • Svátost pomazání nemocných farář p. Vladimír Müller, Římskokatolická farnost u kostela Nanebevstoupení

 

Další informace a možnost registrace naleznete na internetových stránkách kongresu.

 

Kontakty:

Ing. Pavel Hercík, Ph.D., tel. 595 620 161, p.hercik@dtocz.cz
Bc. Eva Gdulová, tel 595 620 145, e.gdulova@dtocz.cz

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Telefon: 595 620 145, 111, e-mail: dtocz@dtocz.czwww.dtocz.cz