Sobota 22.06.2024 14:17

III. Sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU) pořádají dne 10. listopadu 2018 v Hotelu Voronež v Brně od 9.00 do 17.00 hodin III. Sympozium dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni (daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobé nemocné pacienty). Spolupořadateli konference jsou: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS CR), Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP) a Evropská společnost pro léčbu ran (European wound management association, EWMA). Program a další informace naleznete níže. Registrovat se lze na stránkách ÚZIS.

 

Více informací.

 

Zdroj: ÚZIS