Středa 21.02.2024 17:02

Internet používá 43 % lidí starších 55 let. U starších 65 let je to méně než třetina

Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %. Ve věku 55 a více let Internet v České republicepoužívá 43 % lidí. Mezi regiony ale existují značné rozdíly. Nejvíce lidí, kteří používají internet jednou týdně nebo i častěji, bydlí v Praze. Celkem jde o 81 % osob. Ve věku 16 až 54 let je on-line dokonce 98 % lidí. V kategorii starších 55 let je na síti 55 % obyvatel hlavního města. „Starší Pražané jsou digitálně aktivnější než jejich vrstevníci z ostatních částí republiky. Oproti mladším obyvatelům metropole se liší v používání internetu relativně nejméně,“ říká Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. 

Mezi osobami v důchodovém a předdůchodovém věku je druhým nejaktivnějším regionem v používání internetu Karlovarský kraj. Naproti tomu v Kraji Vysočina činí rozdíl v používání internetu mezi mladší a starší věkovou skupinou téměř 60 procentních bodů. „Právě v tomto regionu je největší digitální propast mezi mladými a staršími obyvateli. V generaci osob ve věku 16 až 54 let je na internetu 9 osob z 10. Ve starší věkové skupině se však připojují pouze 3 z 10,“ shrnuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Více informací naleznete v novém čísle časopisu Statistika&My – viz Největší digitální propast je na Vysočině.

 

Zdroj: Český statistický úřad