Sobota 13.04.2024 23:58

Kdo získal letošní Cenu Florence Nightingale za ošetřovatelství?

Ceny ve čtyřech kategoriích každoročně uděluje Česká asociace sester ve spolupráci s odborným časopisem Florence. Cenu za rok 2017 na slavnostním setkání 23. května 2018 v Divadle U Hasičů v Praze převzala Olga Mengerová za celoživotní dílo,  Jiřina Trávníčková za rozvoj oboru, Eva Bystřická za rozvoj ošetřovatelství a Marie Pekařová za rozvoj České asociace sester. Ceny jsou každoročně udělovány u příležitosti výročí narození anglické průkopnice moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové, která se narodila 12. května 1820 v Itálii ve Florencii (proto dostala jméno Florence) a zemřela 13. srpna 1910 v Mayfair v Londýně. Florence Nightingalová se významně zasloužila o rozvoj zdravotní péče po celém světě. Dvanáctého května se připomíná Mezinárodní den sester, který jehož tématem pro 2018 je “Klíčová role sester: Zdraví je lidské právo“, viz manuál v češtině a stránky Mezinárodní rady sester (International Council of Nurses). Cílem ceny Florence Nightingalové je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích a vzdát hold těm, kteří v uplynulém roce či v rámci své dlouholeté praxe významně přispěli k rozvoji oboru.

 

 

Nositelkami ocenění za rok 2017 se podle odborné poroty staly v uvedených kategoriích:

Cena za celoživotní dílo

Cena se uděluje za významný dlouhodobý přínos oboru a za aktivní práci v České asociaci sester. Letos ji získala Olga Mengerová, která celý svůj profesní život zasvětila práci dietní sestry a nutriční terapeutky, působila mj. i v pražském IKEMu. Je členkou Sekce nutričních terapeutů ČAS.

Cena za rozvoj oboru

Ocenění se týká mimořádné činnosti, rozvoje a aktivity v určitém konkrétním oboru. Cenu letos získala Jiřina Trávníčková, která se od roku 1973 věnuje profesi laborantky. Posledních šestnáct let působí ve výzkumných laboratořích Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Cena za rozvoj ošetřovatelství

Za významný pozitivní vliv a přínos pro oblast ošetřovatelství je udělována cena za rozvoj ošetřovatelství. Letos ji obdržela Eva Bystřická, vrchní sestra Hematologicko – onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a vedoucí plzeňského Dárcovského a náběrového centra Českého národního registru dárců dřeně.

Cena za rozvoj České asociace sester

Kategorie oceňuje výrazný počin, rozvoj nebo propagaci České  asociace sester.  Za uplynulý  rok se o rozvoj ČAS nejvíce zasloužila Marie Pekařová z Fakultní nemocnice Motol, kde působí od roku 1992, poslední roky jako zdravotní sestra na kardiostimulační ambulanci.

 

 

Ceny Florence Nightingalové jsou od roku 2009 pravidelně vyhlašovány Prezidiem České asociace sester. Oceněna může být pouze osoba, která je členem ČAS. Ve výjimečných případech může být k ocenění „In memoriam“ navržena již nežijící osoba, která byla členem ČAS. Jména oceněných navrhují členové výborů sekcí a regionů a členové prezidia. Jednotlivé nominace následně projednává prezidium a v tajném hlasování určuje oceněné. Udělování cen je veřejné. Ceny se předávají při slavnostním setkání v rámci oslavy Mezinárodního dne sester.

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.

 

Kontakt: 
Kateřina Jíchová
E-mail: katerina.jichova@allmedia4u.cz
Mobil: 603 280 300