Neděle 14.04.2024 1:20

Karlovarský kraj rozdělí na prevenci 900 tisíc korun

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos možné čerpat finanční prostředky z programu Karlovarského kraje, který je zaměřen na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění. Příjem elektronických žádostí proběhne v termínu od 26. března do 13. dubna.

 „Chceme podpořit organizace a spolky, které sdružují osoby se zdravotním hendikepem, aby pomáhaly nejenom svým členům, ale své zkušenosti využily i k šíření osvěty široké veřejnosti a popularizaci zdravého životního stylu. V letošním roce jsme z rozpočtu Karlovarského kraje na tento dotační titul vyčlenili celkem 900 tisíc korun. Výše dotace v jednotlivém případě smí činit maximálně 200 tisíc korun, přičemž žadatel může podat i více žádostí najednou,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Dotaci lze využít například na projekty zaměřené na prevenci nemocí a úrazů, eliminaci zdraví škodlivého chování, jako je užívání drog, alkoholu a tabáku, na podporu duševního zdraví či zvyšování kvality poskytování zdravotní péče. Podmínkou je, že projekt musí být realizován na území Karlovarského kraje. V případě, že nebude tato podmínka splněna, musí být příjemcem prokázáno, že se na něm podílejí subjekty z našeho regionu, eventuálně se týká občanů Karlovarského kraje. Podrobná pravidla, včetně kontaktů na zaměstnance krajského úřadu, kteří poskytují bližší informace k dotačnímu programu, najdete na těchto internetových stránkách.

 

Zdroj: Karlovarský kraj