Čtvrtek 29.02.2024 7:00

KDU-ČSL – Vít Kaňkovský /KDU-ČSL/: Chceme změnit stereotypní předsudky vůči ženám a generaci 50+

V pondělí 28. května proběhl v hlavním sále Poslanecké sněmovny ČR Evropský den diverzity, který pořádala aliance BPS – Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Tématem bylo především stereotypní uvažování a předsudky vůči ženám a generaci 50+ i to, jak tento pohled může brzdit inovace a rozvoj v jednotlivých společnostech. Ženy se například stále setkávají s předsudky vůči skloubení role matky s profesním životem. Starší generace se pak potýká s nezájmem ze strany potenciálních zaměstnavatelů, kteří podceňují jejich pracovní sílu.

Záštitu nad akcí v Poslanecké sněmovně převzal poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský. „Česká republika má v současné době rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. Navzdory tomuto faktu existují na trhu práce skupiny lidí, které mají kvůli své životní nebo sociální situaci velký problém najít vhodnou práci, uplatnit své schopnosti a zajistit si tak prostředky pro důstojný a kvalitní život. Jedná se např. o lidi s handicapem nebo maminky malých dětí, které se snaží po rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání. Dále jde často o osoby pečující o své nemocné příbuzné nebo o lidi ve věku 55+,“ okomentoval Vít Kaňkovský.

Existuje několik zásad, které by měli zaměstnavatelé dodržovat při selekci zájemců o práci, aby nedocházelo k jejich diskriminaci. I to bylo jedním z témat proběhlého Evropského dne diverzity. Například – potenciální zaměstnavatelé se musí dívat na nejrůznější kandidáty a kandidátky bez předsudků, ale také musí mít jasné zadání a cíle v této oblasti. Na nové zaměstnance musí čekat takové pracovní podmínky a prostředí, které respektují jejich potřeby a odpovídají jejich situaci. V neposlední řadě je také nutné zohledňovat specifika při výběru benefitů i při rozvoji a v kariérním plánu jednotlivých zaměstnanců a zaměstnankyň. Management by měl vědět, jak pracovat s různorodým týmem a využívat diverzity pro maximalizaci výsledků a inovací.

Podle poslance Kaňkovského je nezbytné, aby měli zaměstnavatelé dostatečnou oporu v zákonech. „V poslední době jsem sám spolunavrhovatelem novelizací zákona, které mají podpořit větší flexibilitu pracovního trhu nebo částečné úvazky. Cílem je pomoci lidem sladit jejich osobní a pracovní život. Podstatné je také řešit problémy se zaměstnáváním lidí vyššího věku. Pevně věřím, že při hledání legislativních i nelegislativních opatření dokážeme využít zkušenosti společensky odpovědných firem,“ uzavřel Kaňkovský. ​

 

Zdroj: KDU-ČSL